Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SÖMÜRGECİLİK MİRASININ SOMALİ’YE ETKİSİ

International Journal of Social Inquiry, vol.13, no.2, pp.765-789, 2020 (Other Refereed National Journals)

SURİYE’YE KOMŞU ÜLKELERİN SURİYE KRİZİ KAYNAKLI GÖÇE YÖNELİK POLİTİKALARI

TESAM Akademi, vol.5, no.2, pp.39-60, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.2, pp.218-235, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ortadoğu’da Silahlanmayı Etkileyen Dinamikler: Arap Baharında Alıcılar ve Tedarikçiler

Uludağ Üniversitesi INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL INQUIRY SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.1-19, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi Suriye Krizi Örneği

Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, pp.11-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Power Struggle in the Gulf A Re evaluation of the Iran Iraq War

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.10, no.1, pp.231-245, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Baharını Yeniden Düşünmek

Ortadoğu Analiz, vol.6, no.65, pp.6-8, 2014 (National Non-Refereed Journal)

The Impact of the Syrian Crisis on Lebanon An Evaluation on the Case of Syrians in Lebanon

Akademik Orta Doğu Dergisi, vol.8, no.2, pp.17-39, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası

Alternatif Politika, vol.3, no.1, pp.1-30, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

ABD Suudi Arabistan Silah Anlaşması

Akademik Orta Doğu Dergisi, vol.5, no.2, pp.61-84, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soğuk Savaş Sonrasında ABD nin Balkan Politikası

Alternatif Politika Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-30, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?”

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol.34, no.1, pp.17-27, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Doğu da Silahlanmayı İlk Kontrol Girişimi Üçlü Deklarasyon

History Studies: International Journal of History, pp.375-392, 2010 (Other Refereed National Journals)

İsrail in Silahlanmasında ABD nin Rolü ve ABD İsrail Stratejik İlişkisinin Başlaması 1956 1973

History Studies: International Journal of History, pp.353-374, 2010 (Other Refereed National Journals)

Turkey s New Foreign Policy Towards The Middle East And The Perceptions In Syria And Lebanon

Akademik Bakış, vol.4, no.7, pp.1-16, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soğuk Savaş Sonrasında ABD nin Orta Asya Politikası Beklentiler ve Gerçeklikler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.63, no.1, pp.207-235, 2008 (Other Refereed National Journals)

Democracy Culture and Practice in Iraq A Comparative Analyze of Saddam and Post Saddam Era

Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol.6, no.1, pp.92-113, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saddam Dönemi İstihbarat ve Güvenlik Örgütlerinin Irak taki Sünni Direnişe Etkisi

Avrasya Dosyası, vol.12, no.3, pp.185-219, 2006 (Other Refereed National Journals)

Yunan Ulusal Kimliğinin Oluşumu Sürecinde İçsel ve Dışsal Parametrelerin Analizi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, pp.53-78, 2006 (Other Refereed National Journals)

Alman Dış Politikasında Süreklilik ve Değişimin Alman Bölünmüşlüğü Bağlamında Analizi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.1-23, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

IRAK’TA GÜVENLİK YAPISININ YENİDEN İNŞASI:RİSKLER VE FIRSATLAR

X. ULUSLARARASI ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 8 - 10 October 2018

Ortadoğu’xxda Konvansiyonel Silahlanmada Arap Baharı Rolü

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017

Hizbullah ın Suriye Politikasının Lübnan a Etkisi

III. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi, 12 October 2016

Türkiye nin Suriye deki İnsani Diplomasisine Karşılaştırmalı Bir Bakış

13. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Konferansı, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 October 2015

Suriye Krizinin Lübnana Etkisi

VII. Uludağ uluslararası İlişkiler Kongresi, 21 - 22 October 2015

The Impact of the Syrian Crisis on Iraq

The Impact of the Syrian Crisis on Neighboring Countries, Beyrut, Lebanon, 2 - 04 March 2015

Books & Book Chapters

Uluslararası Sistemde Koronalizasyon

in: COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar, Yeni Trendler, Ministry of Foreign Affairs (sam), Editor, SAM Publication, Ankara, pp.67-70, 2020 Sustainable Development

Irak: Kaostan Düzen Arayışına Güvenlik Savunma Politikalarının Değişimi

in: Ortadoğu'da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma, Yeşiltaş, Murat ve Öncel, Rıfat, Editor, SETA Kitalpları, İstanbul, pp.247-276, 2020

Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma

in: Uluslararası İlişkilere Giriş Tarih, Teori, Kavram ve Konular, Kardaş, Şaban ve Balcı, Ali, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.567-578, 2020

Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma

in: Uluslararası İlişkilere Giriş tarih Teori Kavram ve Konular, Şaban Kardaş ve Ali Balcı, Editor, Küre Yayınları, pp.555-566, 2016

Türk Dış Politikasında İnsani Diplomasi: Suriye Krizi Örneği

in: Türk Dış Politikası Yıllığı 2014, Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ali Balcı, Editor, SETA, pp.13-42, 2015

Afghanistan: Present and Future Challenges

in: Counterterrorism From the Cold War to the War on Terror Volume I Combatting Modern Terrorism 1968 2011, Frank Shanty, Editor, Praeger Publishing, pp.509-514, 2012 Sustainable Development

Amerikan Dış Politikasında Dinamizm ve Başkanlar, Retorik ve Uygulama

in: Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, Çakmak, Cenap, Editor, Nobel Yayınları, pp.79-114, 2011

11 EYLÜLÜN GÖLGESİNDE ORTA ASYA’YA YÖNELİK AMERİKAN POLİTİKASI

in: ORTA ASYA VE KAFKASYA REKABETTEN İŞBİRLİĞİNE, Tayyar ARI, Editor, MKM, Bursa, pp.295-324, 2010

11 Eylül'ün Gölgesinde Orta Asya'ya Yönelik Amerikan Politikası

in: Orta Asya ve Kafkasya Çatışmadan İşbirliğine, Tayyar Arı, Editor, MKM Yayınları, Bursa, pp.295-324, 2010