Achievements & Reputation

Publication

127

Citation (WoS)

1663

Citation (Scopus)

1844

H-Index (WoS)

18

H-Index (Scopus)

18

Awards

 • September 2020 En İyi Poster Bildiri Ödülü, COVID19 enfeksiyonlarında Regülatör B (Breg) hücrelerinin ve B hücre bitkinliğinin (exhaustion) rolünün değerlendirilmesiSustainable Development

  25. Ulusal İmmünoloji Kongresi

 • March 2016 Prof Dr. Enver Tali Çetin Ödülü, Alterations of serum cytokine levels and their relation with inflamatory markers in candidemia

  Klimik 2016, 30. Yıl Kurultayı

 • December 2015 Poster Bildiri Birincilik Ödülü, Trombosit süspansiyonlarınındepolanma sürecinin oksidatif stresle ilişkisi

  Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

 • December 2015 Sözlü Bildiri 3.lük ödülü, Türk Toplumundaki RhD varyantlarının genotiplendirilerek serolojik tanı ile korelasyonunun araştırılması

  Vııı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

 • March 2015 Poster Bildiri 1.lik ödülü, Brusellozda, kronikleşmeye gidişte rol oynayan İmmünolojik faktörlerin periferik kan mononükleer hücrelerinde mRNA ve miRNA array ile araştırılması

  Xvıı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,

 • December 2014 Sözlü Bildiri 1.lik ödülü, Eritrosit süspansiyonlarında depolanma sürecinin T hücre altgrupları üzerine etkisi

  Vıı. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbi Kongresi

 • November 2014 Poster Bildiri 2.lik ödülü, Temozolomid’e Dirençli Gbm Tümörlerinin Tedavisinde Bitkisel Bir Destek: Ficus Carica (İncir) Sütü

  Bursa Uludağ Üniversitesi Iv. Bilgilendirme Ve Ar-Ge Günleri

 • July 2014 Bilim ve Sanat Ketegorisi Tıp ve Sağlık Bilimleri Ödülü

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik Ve Başarı Ödülleri

 • November 2013 Poster 2.’lik ödülü, GBM kök hücrelerinin tedavisinde potansiyel bir terapötik aday: Olea europaea (Zeytin) Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve ARGE günleri

  Uludağ Üniversitesi Iıı. Bilgilendirme Ve Arge Günleri

 • March 2013 Poster Bildiri 3.lük Ödülü, Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis, ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması

  Xvı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

 • July 2010 3.lük ödülü, Neonatal sepsisli vakalarda mannan bağlayıcı lektin (MBL) serum düzeyinin ve MBL gen polimorfizm sıklığının araştırılması

  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 6. Uludağ Pediatri Kış Kongresi

 • October 2000 Immune response to beech pollen in healthy and allergic individuals, Mansion Award

  Ix. Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Kongresi

 • July 1998 Flow cytometric detection of Fas antigen in hepatocytes of patients with chronic viral hepatitis, Golden Liver AwardSustainable Development

  European Association For The Study Of The Liver