Education Information

Education Information

 • 2012 - 2023 Doctorate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  İSLAMÎ İLİMLER ARAP DİLİ VE EDEBİYATI, Egypt

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Sülemî'nin Hakâiku't-tefsiri ile Kuşeyrî'nin Letâifü'l-işârât'ında tasavvufî kavramların mukayesesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C2 Mastery Arabic