Eğitim Bilgileri

Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye 2014 - 2022
Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye 2012 - 2014
Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dünya Dinleri Bölümü, Türkiye 2007 - 2012

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Yahudi din bilgini Hasday Crescas’xxın Hıristiyanlık eleştirisi : Bittul İkkarey ha-Notsrim, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Dinler Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., 2022 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri , 2013 - 2022

Verdiği Dersler

Dinler Tarihi I, Lisans, 2022 - 2023

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ankara Üniversitesi, Aralık, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Bursa Uludağ Üniversitesi, Ekim, 2022

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

OKSIDENT, Editör, 2022 - Devam Ediyor
OKSIDENT, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2020 - 2022

Metrikler