Eğitim Bilgileri

Doktora, Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye 2014 - 2022
Yüksek Lisans, Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), Türkiye 2012 - 2014
Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dünya Dinleri Bölümü, Türkiye 2007 - 2012

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Yahudi din bilgini Hasday Crescas’xxın Hıristiyanlık eleştirisi : Bittul İkkarey ha-Notsrim, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Dinler Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖL., 2022 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe ve Din Bilimleri , 2013 - 2022

Verdiği Dersler

Dinler Tarihi I, Lisans, 2023 - 2024
Dinler Tarihi I, Lisans, 2023 - 2024
Dinler Tarihi I, Lisans, 2022 - 2023

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Bursa Uludağ Üniversitesi, Mart, 2024
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Bursa Uludağ Üniversitesi, Mart, 2024
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Ankara Üniversitesi, Aralık, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Bursa Uludağ Üniversitesi, Ekim, 2022

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

OKSIDENT, Editör, 2022 - Devam Ediyor
OKSIDENT, Yardımcı Editör/Bölüm Editörü, 2020 - 2022

Bilimsel Hakemlikler

Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2023
Kocatepe İslami İlimler Dergisi (Online), Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2023
Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2023

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Kıyamet Senaryoları ve Armagedon, Panelist, Bursa, Türkiye, 2023