Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Molibden Kofaktör Eksikliği Tip A Olgusu

18. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Turkey, 13 March 2022

Servikal teratom nedeniyle hava yolunda zorluk beklenen prematür yenidoğanda exit prosedüründe anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi - TARK 2020, Online Kongre, Turkey, 28 - 30 October 2020