Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Foreign schools in Thessaloniki from the perspective of the Ottoman State (1850-1912)

HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE, vol.13, no.2, pp.295-308, 2018 (Journal Indexed in AHCI) Sustainable Development identifier identifier

School for Tribes

HISTORY OF EDUCATION & CHILDRENS LITERATURE, vol.8, no.1, pp.271-294, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Osmanlı Ortaöğretim Kurumlarında Soruşturma Süreci (Örnek Bir Vaka Analizi)

History Studies International Journal of History, vol.11, no.5, pp.1525-1538, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Enstitülerinde Yönetim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.215-528, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN OKULLARDA İLK KARŞILANMASI: İNGİLTERE ÖRNEĞİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.8, pp.1882-1901, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Batı Trakya da Osmanlı Modern Eğitim Kurumları

History Studies, vol.6, no.2, pp.53-65, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI MODERN EĞİTİM KURUMLARINDA İŞLENEN SUÇLAR

History Studies, pp.101-112, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

II Meşrutiyetten Sonra Osmanlı da Ortaöğretim Sultânîler

Tarih İncelemeleri Dergisi, no.27, pp.339-358, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNİN MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE HİYERARŞİ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.508-530, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Drama Yönteminin Yeri

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK II), 23 - 27 October 2019

Selanik Vilayetinde Yabancıların ve Gayri Müslimlerin Eğitim Öğretim Faaliyetleri

ULUSLARARASI OSMANLI VE OSMANLI ÖNCESİ ARAŞTIRMALARI KOMİTESİ, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016

Tanzimat tan Sonra Selanik Vilayetinde Kızların Eğitimi

The New Trends in Socialand Liberal Sciences Symposium, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016

Müstakil Sancak Maârif Müdürlüğüne Bir Örnek İzmid Mekteb i İdâdî Müdürlüğü

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, 3 - 05 April 2015, vol.3, pp.1723-1729

Fransız Misyonerlerin İzmid Sancağındaki Eğitim Faaliyetleri

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, İzmit, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.3, pp.2163-2170

Selanik Vilayetinde Moden Eğitim Kurumlarının Teşkili ve Gelişimi

Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp-Manastır, Macedonia, 17 - 22 November 2011, vol.3, pp.1871-1893

History Education at High School in Ottoman Empire

Asia and Afrika ın the Changing World, St. Petersburg, Russia, 22 - 24 April 2015

Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında Ermeniler ve Ermenice Dersi

Kadim Dostlığun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar, ve Gerçekler, Antalya, Turkey, 8 - 11 April 2015

Artvin Çoruh Üniversitesi nin Artvin e Etkileri ve Şehrin Üniversitesi Algılayışı

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 31 May - 02 June 2012, vol.1, pp.225-254

Osmanlı Modern Eğitim Kurumlarında Öğrenci Takibi

2nd International Symposium on Histıry Education, Trabzon, Turkey, 14 - 16 June 2012

Cumhuriyet’ten Günümüze Yusufeli’de Eğitim

Geçmişten Geleceğe Yususfeli Sempozyumu, Yusufeli/Artvin, Turkey, 10 - 12 June 2010

Books & Book Chapters

Selanik Sanayi Mektebi

in: Osmanlı Modernleşmesi SürecindeSELANIK VILAYETINDE EĞITIM, Fatih Demirel, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.229-262, 2019

Selanik Vilayetinde Maârif TeşkilatınınKuruluşu ve Gelişimi

in: Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde SELANIK VILAYETINDE EĞITIM, Fatih Demirel, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.11-40, 2019

Selanik Vilayetinde Yükseköğretim

in: Osmanlı Modernleşmesi SürecindeSELANIK VILAYETINDE EĞITIM, Fatih Demirel, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.287-319, 2019

Selanik Vilayetinde GayrimüslimlerinEğitim Faaliyetleri

in: Osmanlı Modernleşmesi SürecindeSELANIK VILAYETINDE EĞITIM, Fatih Demirel, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.127-166, 2019

Osmanlı Devleti’nde Jandarma Eğitimi: Selanik Vilayeti Jandarma Mektepleri

in: Miras ve Değişim: Osmanlı’dan Cumhuriyete Jandarma, İsmail Hakkı Demircioğlu, Ahmet Özcan, Yücel Yiğit, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.155-175, 2018