Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues Associate Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2018 - 2021 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2014 Lecturer

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2020 - 2022 Vice Dean

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi

 • 2015 - 2022 Director of the Center

  Recep Tayyip Erdogan University, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2018 - 2020 Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2018 - 2019 Deputy Head of Department

  Recep Tayyip Erdogan University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2016 - 2017 Assistant Director of the Institute

  Recep Tayyip Erdogan University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Courses

 • Undergraduate Okullarda RPD Uygulamaları 2

 • Undergraduate Temel İstatistik

 • Undergraduate Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Seminer

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Saldırganlık Psikolojisi

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Meslek Etiği ve Yasal Konular

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması

 • Undergraduate Okullarda RPD Uygulamaları 1

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

 • Undergraduate Okullarda Gözlem

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji

 • Undergraduate İstatistik-II

 • Postgraduate Okul Örgütlerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

 • Undergraduate Psikolojik Danışma İlke ve Teknikler

 • Postgraduate Psikolojik Testler

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate İstatistik-I

 • Undergraduate İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Gelişim ve Öğrenme