Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SEMBOLÜN TOPLUMSAL YANSIMASI: İSLAM BAHÇESİ ÖRNEĞİ

ASOS JOURNAL, vol.8, no.107, pp.141-152, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turgut Cansever Düşüncesinde Zihniyet - Şehir İlişkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.1240-1250, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Şehri ve Bursa Prototipi Üzerine Bir Bakış Denemesi

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.51-60, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sosyoloji Teorilerine Aktörler-Faktörler Bağlamında Bir Bakış Denemesi

Sinop Üvinersitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.17-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nörobiyolojik Yaklaşımın Toplumsal Yansıması Üzerine Bir Örneklem Denemesi

EKEV, vol.20, no.68, pp.93-100, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Problematik Olarak İslam Sosyolojisi

The Journal of Academic Social Science Studies, no.40, pp.183-192, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perception of God and Its Results in Today s Muslim Communities The Example of Ahmet Hulusi

İnternational Journal of Business and Social Science, vol.6, no.3, pp.97-104, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bronislaw Malinowski nin Kültür Teorisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.135-151, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Ontology of Woman According to Mawlana Rumi

International Journal of Humanities and Social Science, vol.15, no.2, pp.130-135, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİN SOSYOLOJİSİNDE YENİ BİR BAKIŞ İMKÂNI OLARAK TİKELCİLİK

Uluslararası Güncel Araştırmalar Sempozyumu 2022 (UGAS'22), Turkey, 21 February 2022, vol.1, pp.10-11

Kadın Yazarların Hatıratları BağlamındaMeşrutiyet Dönemi Bursa İlinde Dini Hayat ve Kadın

2.Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2020

Osmanlı Şehir Prototipi Bağlamında Sinop

Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.177-178

Postmodern Öğrenciye Din Sosyolojisi Anlatmak

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.130-131

Books & Book Chapters

MEVLANA’DA KADIN ve AİLE

in: Ağaç Kovuğundan Çıkmak: Aile Üzerine Yazılar, ENES B. KESKİN, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.159-183, 2020

Sufilerin Toplum Görüşü

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Toplum Nedir?

Emin Yayınları, Bursa, 2016

Antropoloji ve Din

Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2015

Mevlana’da Kadın ve Aile

Emin Yayınları, Bursa, 2008