Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SEMBOLÜN TOPLUMSAL YANSIMASI: İSLAM BAHÇESİ ÖRNEĞİ

ASOS JOURNAL , vol.8, no.107, pp.141-152, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİN SOSYOLOJİSİNDE YENİ BİR BAKIŞ İMKÂNI OLARAK TİKELCİLİK

Uluslararası Güncel Araştırmalar Sempozyumu 2022 (UGAS'22), Turkey, 21 February 2022, vol.1, pp.10-11

Kadın Yazarların Hatıratları BağlamındaMeşrutiyet Dönemi Bursa İlinde Dini Hayat ve Kadın

2.Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2020

Osmanlı Şehir Prototipi Bağlamında Sinop

Geçmişten Günümüze Sinop’ta Türk İslam Kültürü Sempozyumu, Sinop, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.177-178

Postmodern Öğrenciye Din Sosyolojisi Anlatmak

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.130-131

Books & Book Chapters

ZİHNİYET-DİN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İSLAM BAHÇESİ VE OSMANLI ŞEHRİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, ÇATALCALI CEYLAN, Ayşe, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.59-73, 2023

MEVLANA’DA KADIN ve AİLE

in: Ağaç Kovuğundan Çıkmak: Aile Üzerine Yazılar, ENES B. KESKİN, Editor, DBY Yayınları, İstanbul, pp.159-183, 2020

Sufilerin Toplum Görüşü

Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Toplum Nedir?

Emin Yayınları, Bursa, 2016

Antropoloji ve Din

Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2015

Mevlana’da Kadın ve Aile

Emin Yayınları, Bursa, 2008

Metrics

Publication

21

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals