Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Dine Tikelci-Fonksiyonalist yaklaşım: Bronislaw Malinowski örneği

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2003 Postgraduate

  Mevlana’da kadın ve aile

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English