Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsanın Kadim Sorunu: Ahlak

Sempozyum, Ankara, Turkey, 25 December 2021

Kınalızâde de Siyaset Felsefesi

Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May 2012, pp.519-533

The Cultural Importance of Manuscripts

Manuscripts Are The First Source For Studying The National Heritage, Aşkabad, Turkmenistan, 14 March 2013

Kur an ve Aile Ahlâkı

Kur'an ve Toplumsal Ahlâk Sempozyumu, Bursa, Turkey, 03 December 2010, pp.151-167

Ahlâkî Açıdan Mevlid Metni

Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 April 2009, pp.399-412

The Importance of Cultural Tourism

Turkmenistan is in The Focus of World Tourists Attention (Abstracts of Reports of The Intenational Scientific Conference), Aşkabad, Turkmenistan, 28 April 2009, pp.224

Books & Book Chapters

İslâm Ahlâk Düşüncesi

Emin yayınları, Bursa, 2022

O'nun Ahlâkı Doğuştan Güzeldi

in: Süleyman Çelebi'nin İzinde Buluşmak Merhaba, Bilal Kemikli, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, pp.233-242, 2022

Kadim Sorunumuz: Ahlâk

in: Şadırvanlı Han Sohbetleri, M. Asım Yediyıldız, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.33-45, 2021

Mehmet Akif Ersoy’un Ahlak Anlayışı

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Uğurlu Alev Sınar, Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.19-33, 2021

Ahlakî Varlık Olarak İnsan

Emin Yayınları, Bursa, 2018

İhvân-ı Safâ ve Metafizik

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.269-292, 2018

Dinî ve Ahlakî Açıdan Çalışma ve Emeğin Önemi

in: Emeğin Değeri: Din ve Emek İlişkisi, A. Arslan, B. Turgut, B. Hasanov, M. Sezer, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, pp.3-12, 2018

Meşşâî Felsefede İlk Adım: Kindî

in: İslam Felsefesi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, Ankara, pp.111-125, 2017

Kindî

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan, İstanbul, pp.605-625, 2015

Devlet Ahlakı

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Müfit Selim Saruhan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.293-306, 2014

Dindarlığın Ahlakî Temeli Üzerine Bazı Düşünceler

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Müfit Selim Saruhan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.103-118, 2013

Aile Ahlakı

in: İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, Müfit Selim Saruhan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.267-289, 2013

Risalelerin İçeriklerini Özetleyen Fihrist Bölümü

in: İhvân-ı Safâ Risaleleri, Abdullah Kahraman, Editor, Ayrıntı, İstanbul, pp.15-30, 2012

Pratik Sanatlar ve Amaçları Üzerine

in: İhvân-ı Safâ Risaleleri, Abdullah Kahraman, Editor, Ayrıntı, İstanbul, pp.187-200, 2012

İlk İslam Filozofu: Kindî

in: İslam Felsefesi Tarihi, Bayram Ali çetinkaya, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.99-119, 2012

Bilimsel Sanatlar ve Amaçları Üzerine

in: İhvân-ı Safâ Risaleleri, Abdullah Kahraman, Editor, Ayrıntı, İstanbul, pp.173-186, 2012

Aile Ahlakı

in: İslam Ahlak Esasları, Tahsin Görgün, Editor, Anadolu Ün. Yay., Eskişehir, pp.126-145, 2010

Toplumsal Ahlak

in: İslam Ahlak Esasları, Tahsin Görgün, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.146-167, 2010

İnsanlara Karşı Görevler

in: İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi, Hayati Hökelekli, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.339-363, 2006

Arş Risalesi

U.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2000

İhvân ı Safâ Felsefesinde Tanrı ve Alem

Marmara Ün. İlahiyat Fak.Vakfı Yay., İstanbul, 1998

Expert Reports

Bilirkişi Raporu

Bursa Adliyesi, pp.2, Bursa, 2022

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

18

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals