Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kinalizade's views on the moral education of children

JOURNAL OF MORAL EDUCATION, vol.36, no.3, pp.333-341, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnsanın Kadim Sorunu: Ahlak

Sempozyum, Ankara, Turkey, 25 December 2021

Kınalızâde de Siyaset Felsefesi

Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May 2012, pp.519-533

The Cultural Importance of Manuscripts

Manuscripts Are The First Source For Studying The National Heritage, Aşkabad, Turkmenistan, 14 March 2013

Kur an ve Aile Ahlâkı

Kur'an ve Toplumsal Ahlâk Sempozyumu, Bursa, Turkey, 03 December 2010, pp.151-167

Ahlâkî Açıdan Mevlid Metni

Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 April 2009, pp.399-412

The Importance of Cultural Tourism

Turkmenistan is in The Focus of World Tourists Attention (Abstracts of Reports of The Intenational Scientific Conference), Aşkabad, Turkmenistan, 28 April 2009, pp.224

Books & Book Chapters

Mehmet Akif Ersoy’un Ahlak Anlayışı

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Uğurlu Alev Sınar, Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.19-33, 2021

Kadim Sorunumuz: Ahlâk

in: Şadırvanlı Han Sohbetleri, M. Asım Yediyıldız, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.33-45, 2021

İhvân ı Safâ Felsefesinde Tanrı ve Alem

Marmara Ün. İlahiyat Fak.Vakfı Yay., İstanbul, 1998