Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Bursa Uludağ University, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Courses

 • Undergraduate Ateşi ve Lenfadenopatisi Olan Hastaya Yaklaşım TIP4058

 • Postgraduate TONSİLLOFARENJİTLER TIP 4058 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ZORUNLU DERS

 • Postgraduate ATEŞİ VE LENFADENOPATİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM TIP4058

 • Postgraduate SİNÜZİTLER TIP 4058

 • Undergraduate Hasta Başı Pratik Eğitimi TIP 4058

 • Postgraduate OLGU SUNUMU VE REÇETE ÇALIŞMASI KOMPLİKE OLMAYAN DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI

 • Undergraduate Olgu Sunumu ve Reçete Çalışması Tonsillofarenjitler ve Sinüzit

 • Undergraduate Tonsillofarenjitler TIP 4058 Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu Ders

 • Undergraduate Olgu Sunumu ve reçete çalışması Komplike Olmayan Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

 • Postgraduate HASTA BAŞI PRATİK EĞİTİMİ TIP 4058

 • Undergraduate Sinüzitler TIP 4058

 • Postgraduate OLGU SUNUMU VE REÇETE ÇALIŞMASI TONSİLLOFARENJİTLER VE SİNÜZİT

 • Undergraduate Periferik Yayma ve Değerlendirme

 • Undergraduate Ateşi ve Hepatosplenomegalisi veya Döküntüsü Olan Hastaya Yaklaşım TIP4057

 • Undergraduate Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları TIP4058

 • Postgraduate PERİFERİK YAYMA VE DEĞERLENDİRME

 • Postgraduate PENİSİLİNLER TIP 4058

 • Postgraduate ENFEKSİYON HASTALIKLARI TEDAVİ PRENSİPLERİ TIP4058 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ZORUNLU

 • Undergraduate Penisilinler TIP 4058

 • Undergraduate Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Prensipleri TIP4058 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ZORUNLU

 • Postgraduate ATEŞİ VE HEPATOSPLENOMEGALİSİ VEYA DÖKÜNTÜSÜ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM TIP4057

 • Undergraduate TIP5002 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 ZORUNLU