Achievements & Reputation

Publication

140

Citation (WoS)

455

Citation (Scopus)

512

Citation (Scholar)

677

H-Index (WoS)

12

H-Index (Scopus)

13

H-Index (Scholar)

13

Congress and Symposium Activities

 • 26 October 2022 - 30 October 2022 ANKEM 2022

  Session Moderator

  Antalya, Turkey

 • 26 October 2022 - 30 October 2022 ANKEM 2022

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 24 September 2022 - 24 September 2022 KLİMİK ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÇALIŞMA GRUBU KURSU Antimikrobiyal İlaçların Farmakokinetik / Farmakodinamik Özellikleri: Farmakoloji Dersinde Anlatılmayanlar‘

  Audience

  Ankara, Turkey

 • 09 March 2022 - 12 March 2022 XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları KongresiSustainable Development

  Invited Speaker

  Antalya, Turkey

 • 03 March 2022 - 06 March 2022 18. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi ve 7. Bursa Aile Hekimliği Derneği Ulusal Kongresi ve 12. Uludağ İç Hastalıkları Hemşirelik KongresiSustainable Development

  Invited Speaker

  Bursa, Turkey

Awards

 • November 2022 SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ;Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Hematoloji ve Onkoloji Kliniklerinde Perianal Sürüntü Örneklerinde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Sürveyansı

  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2022

 • March 2022 Analysis of an epidemic caused by Stenotrophomonas maltophilia

  Klimik 2022 Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • March 2013 Poster Bildiri 3.lük Ödülü, Toplum kökenli sepsis, ağır sepsis, ve septik şok olgularında sFas ve sFasL düzeylerinin araştırılması

  Klimik Xvı. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi

Invited Talks

 • June 2022 Aşı Karşıtlığı ve Riskleri

  Seminar

  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Turkey