Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Environmental Engineering, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2013 - 2013 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Çevre Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Zeytin ve Çam Ağacı Bileşenleri ile Dış Ortam Havasındaki OCP Seviyelerinin Belirlenmesi ve Olası İlişkileri

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Environmental Engineering

 • 2015 Postgraduate

  Bursa’xxda yarıkırsal bir bölgede poliklorlu bifenillerin(PCB’xxler) farklı örnekleyiciler kullanılarak örneklenmesi

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English