Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Turkish as A Foreign Language Instructors’ Perception Towards Homework

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND LITERACY STUDIES, vol.10, no.2, pp.155-162, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Validity and Reliability Study of The Attitude Scale of Turkish Language Teachers Towards Foreign Students

International Journal of Curriculum and Instruction, vol.14, no.2, pp.1372-1391, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

KADIN ARTİSTİK VE AEROBİK CİMNASTİKÇİLERİN REAKSİYON ZAMANI VEMENTAL ROTASYON PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.19-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Özyönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeğinin (ÖYÖHÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), vol.4, no.3, pp.695-706, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Okulöncesi öğretmen adaylarının uygulama dersleri için hazırlanan uygulama klavuzu hakkındaki görüşleri

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.115-133, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

1980-2000 Yılları Arası Hükümet Programlarında İlköğretim

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Etkili sınıf yönetimi için kurallar oluşturmada pozitif disipline dayalı bazı öneriler

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.72-85, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating The Simple Reaction Times Of 13-14 Years Video Game Players And Team Athletes

19th International Conference on Teaching, Education Learning (ICTEL), 7 - 08 June 2017

The Determination of Relation among the Future Time Perspectives and Burnout Levels of Teachers

The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016

Investigation of the village and urban individuals physical activity level in Turkey

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), VİYANA, Australia, 17 - 21 April 2016

Investigation of the Self Efficacy Perception Levels of Preservice Teachers in theFaculty of Education A Case of Uludağ University

The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016

The Examination of Self Directed Learning Readiness Levels and Teaching Style Preferences of Vocational High School Teachers

3rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education’ ‘September, Volos, Greece, 11 - 13 September 2015

Determination of the Relationship between Metacognitive Awareness and Locus of Control Levels of Prospective Teachers

3rd ISNITE 2015 International Symposium’ ‘New Issues on Teacher Education’, Volos, Greece, 11 - 13 September 2015

An Investigation on the Relationship between the Levels of Hopelessness Job Satisfaction and Perception of Self Efficacy

II International Symposium, New Issues on Teacher Education (ISNITE’2014), macerata, Italy, 22 - 24 May 2014

A comparison on of self-efficacy perception and social physical anxiety levels of teacher candidates at Physical Education Department

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3932-3937 identifier identifier

Books & Book Chapters

Eğitimin Sosyal ve Toplumsal Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş, EKİCİ,GÜLAY, Editor, PARADİGMA, Ankara, pp.141-176, 2017

Bilgisayar Destekli Öğretim Modeli ve Kuramsal Temelleri

in: Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, EKİCİ,GÜLAY, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.517-550, 2016