Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Dr), Turkey

 • 2009 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Fınance, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2012 - 2017 Postgraduate

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sanat Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Art Hıstory, Turkey

 • 2005 - 2007 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Erken ve Orta Bizans Dönemi (4-12. yy.) Anadolu Kiliselerinde Synthronon

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2017 Postgraduate

  Türkiye müzelerinde bulunan Erken Bizans Dönemi (M.S. 4 – 6. yy.) İon sütun başlıkları

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Arabic

 • B2 Upper Intermediate English