Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Philosophical Perspective to Human-Nature Relation

Journal of Balkan Ecology, vol.15, no.1, pp.5-9, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Different Languages Philosophy and Art

Managment and Education, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Intercultural Dialogue

Managment and Education, vol.7, no.2, pp.118-122, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Düşünsel Aktarım Aracı olarak Sinema

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.3, no.6, pp.1-9, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sofistler ve Retorik

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, no.1, pp.90-93, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Art of Cinema and Rudolph Arnheim

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE January 15-16, 2021 Mardin, Turkey, Mardin, Turkey, 15 January 2021, pp.252-258

Çocuklar İçin Felsefe’xxnin Kısa Tarihi ve Uygulama Çalışmaları

5. International Euroasia Conference on Scientific Researches, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019

Bir Sanatçı Savaşı Nasıl Görür?

5. Uluslararası Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.1, pp.163-167

The Conflict Between Reason and Faith in Miguel De Unamuno

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 May 2017

Discussing Ethical Problems by way of Cinema

Communities in Transition. Culture, Critical Enquiry and TraditionThe University of Wrocław, Wroclaw, Poland, 16 - 19 May 2016

Sinema, Özgürlük ve Demokrasi

Üçüncü Uluslararası “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” Kongresi/ Third International Philosophy Congress “Tradition, Democracy and Philosophy”, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.156-160

Sinema Perdesine Yansıyan Şehir

II. Uluslararası Felsefe Kongresi Şehir ve Felsefe, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.1, pp.251-258

Can Spirituality Save the World?

International Conference Ecology-Interdisciplinary Science and Practice, Sofija, Bulgaria, 25 - 26 October 2012, vol.1, pp.266-271

Books & Book Chapters

Art of Cinema and Rudolpf Arnheim

in: 5th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conferenece/ The Book of Full Texts On Social Sciences, Dr. Hamdullah OKAY, Editor, Farabi Publishing House, İstanbul, pp.252-258, 2021

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE’NİN KISA TARİHİ VE UYGULAMAÇALIŞMALARI

in: International EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VTHE BOOK OF FULL TEXTS Volume - II, Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA,Dr. Terane NAĞIYEVA, Editor, ISPEC Publishing, Baku, pp.1-8, 2019

Aziz Augustinus’un Metafizik Anlayışı

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, Çüçen,Abdülkadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.106-116, 2019

Plotinos’un Metafizik Anlayışı

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, Çüçen, Abdülkadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.93-106, 2019

BİR SANATÇI SAVAŞI NASIL GÖRÜR?

in: V. Uluslararası Felsefe Kongresi Savaş ve Barış Bildiri Kitabı, Mehmet Fatih ELMASÜmit ÖZTÜRKMetin BECERMEN, Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.167-172, 2018 Sustainable Development

Tanrı

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, A. KAdir Çüçen, Editor, Sentez, Bursa, pp.100-118, 2018

Sinemada Yaşam ve Ölüm

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez, Bursa, pp.454-465, 2017

Conflict Between Reason and Faith in Miguel De Unamuno

in: Current Approches on Communication, Philosophy and Socail Services, Nezihe Tüfekçi, Editor, Lambert Academic Publishing, Balti, pp.105-113, 2017

Sinema, Özgürlük ve Demokrasi

in: Üçüncü Uluslararası “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” Kongresi/ Third International Philosophy Congress “Tradition, Democracy and Philosophy”, Bursa Bildiri Kitabı, Kadir Çüçen, Gürkan Kaya, Editor, Bursa Kültür A.Ş, Bursa, pp.156-160, 2014

Sinema Felsefesine Giriş

Sentez Yayınları, Bursa, 2013

Sinema Perdesine Yansıyan Şehir

in: II. Uluslararsı Felsefe Kongresi- Şehir ve Felsefe Bildiri Kitabı, Gürkan Kaya, Kadir Çüçen, Editor, Bursa Kültür A.Ş, Bursa, pp.251-257, 2013

The Rise of Mass Society and The Decline of Political Man

in: Education and Science in a Globalizing World: a case study of Turkey, Ilia Christov,Recep Efe,Emin Atasoy, Editor, Paradigma Publishing House, Sofija, pp.404-414, 2012

Is an Artist OnlyResponsiblefor his/her Art?

in: EducationandScience in a Globalizing World: a case study of Turkey, Prof. Dr. Ilia CHIRISTOV, Prof Dr. Recep EFE, Editor, Paradigma Books, Sofya, pp.396-404, 2012

The Rise of Mass Society and The Decline of Political Man

in: Education and Science in a Globalizing World: a case study of Turkey, Prof. Ilia CHIRISTOV, Prof Recep EFE, Editor, Paradigma Publishing House, Sofya, pp.404-416, 2012

Can Spirituality Save the World?

in: International Ecological Conference “Ecology – interdisciplinary science and practice”, Proceedings of Conference,, , Editor, PublishScieSet-Eco Publisher, Sofya, pp.266-271, 2012