Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Art of Cinema and RUDOLPH ARNHEİM

5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Turkey, 15 January 2021, pp.252-258

Çocuklar İçin Felsefe’xxnin Kısa Tarihi ve Uygulama Çalışmaları

5. International Euroasia Conference on Scientific Researches, Baku, Azerbaijan, 16 - 19 December 2019

Bir Sanatçı Savaşı Nasıl Görür?

5. Uluslararası Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2018, vol.1, pp.163-167

Tarkovsky Sinemasında Etik

Yönetmen Filmleri Festivali, Edirne, Turkey, 14 April 2018

The Conflict Between Reason and Faith in Miguel De Unamuno

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 May 2017

Discussing Ethical Problems by way of Cinema

Communities in Transition. Culture, Critical Enquiry and TraditionThe University of Wrocław, Wroclaw, Poland, 16 - 19 May 2016

Sinema, Özgürlük ve Demokrasi

Üçüncü Uluslararası “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” Kongresi/ Third International Philosophy Congress “Tradition, Democracy and Philosophy”, Bursa, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.156-160

Sinema Perdesine Yansıyan Şehir

II. Uluslararası Felsefe Kongresi Şehir ve Felsefe, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.1, pp.251-258

Can Spirituality Save the World?

International Conference Ecology-Interdisciplinary Science and Practice, Sofija, Bulgaria, 25 - 26 October 2012, vol.1, pp.266-271

Books & Book Chapters

Pier Paolo Pasaloni: Sinema ve Gerçeklik

in: Sinema Felsefesi Yazıları I, Gökhan Gürdal,Elif Nuyan, Editor, Sentez Nesriyat, Bucaramanga, pp.12-26, 2023 Creative Commons License

Agnes Varda Sinemasının Feminizm Açısından İncelenmesi

in: Feminist Felsefe, Eylem Şahin Yenisoy, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.212-230, 2023

Sinema, Felsefe ve Etik Üzerine

in: Sinema Felsefesi Yazıları I, Nuyan Elif, Gürdal Gökhan, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.29-53, 2023

Art of Cinema and Rudolpf Arnheim

in: 5th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conferenece/ The Book of Full Texts On Social Sciences, Dr. Hamdullah OKAY, Editor, Farabi Publishing House, İstanbul, pp.252-258, 2021

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE’NİN KISA TARİHİ VE UYGULAMAÇALIŞMALARI

in: International EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-VTHE BOOK OF FULL TEXTS Volume - II, Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA,Dr. Terane NAĞIYEVA, Editor, ISPEC Publishing, Baku, pp.1-8, 2019

Aziz Augustinus’un Metafizik Anlayışı

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, Çüçen,Abdülkadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.106-116, 2019

Plotinos’un Metafizik Anlayışı

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, Çüçen, Abdülkadir, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.93-106, 2019

Tanrı

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, A. KAdir Çüçen, Editor, Sentez, Bursa, pp.100-118, 2018

BİR SANATÇI SAVAŞI NASIL GÖRÜR?

in: V. Uluslararası Felsefe Kongresi Savaş ve Barış Bildiri Kitabı, Mehmet Fatih ELMASÜmit ÖZTÜRKMetin BECERMEN, Editor, Sentez Yayıncılık, İstanbul, pp.167-172, 2018 Sustainable Development

Conflict Between Reason and Faith in Miguel De Unamuno

in: Current Approches on Communication, Philosophy and Socail Services, Nezihe Tüfekçi, Editor, Lambert Academic Publishing, Balti, pp.105-113, 2017

Sinemada Yaşam ve Ölüm

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez, Bursa, pp.454-465, 2017

Sinema, Özgürlük ve Demokrasi

in: Üçüncü Uluslararası “Gelenek, Demokrasi ve Felsefe” Kongresi/ Third International Philosophy Congress “Tradition, Democracy and Philosophy”, Bursa Bildiri Kitabı, Kadir Çüçen, Gürkan Kaya, Editor, Bursa Kültür A.Ş, Bursa, pp.156-160, 2014

Sinema Felsefesine Giriş

Sentez Yayınları, Bursa, 2013

Sinema Perdesine Yansıyan Şehir

in: II. Uluslararsı Felsefe Kongresi- Şehir ve Felsefe Bildiri Kitabı, Gürkan Kaya, Kadir Çüçen, Editor, Bursa Kültür A.Ş, Bursa, pp.251-257, 2013

Can Spirituality Save the World?

in: International Ecological Conference “Ecology – interdisciplinary science and practice”, Proceedings of Conference,, , Editor, PublishScieSet-Eco Publisher, Sofya, pp.266-271, 2012

The Rise of Mass Society and The Decline of Political Man

in: Education and Science in a Globalizing World: a case study of Turkey, Ilia Christov,Recep Efe,Emin Atasoy, Editor, Paradigma Publishing House, Sofija, pp.404-414, 2012

Is an Artist OnlyResponsiblefor his/her Art?

in: EducationandScience in a Globalizing World: a case study of Turkey, Prof. Dr. Ilia CHIRISTOV, Prof Dr. Recep EFE, Editor, Paradigma Books, Sofya, pp.396-404, 2012

The Rise of Mass Society and The Decline of Political Man

in: Education and Science in a Globalizing World: a case study of Turkey, Prof. Ilia CHIRISTOV, Prof Recep EFE, Editor, Paradigma Publishing House, Sofya, pp.404-416, 2012

Metrics

Publication

35

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals