Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Araştırma Etiği Üzerine Bir İnceleme

uluslararası politik araştırmalar dergisi, vol.4, no.2, pp.88-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Routledge Handbook of Epistemic Injustice

uluslararası politika raştırmalar dergisi, vol.4, no.2, pp.93-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turgut Özal Dış Politikası: Amerikan Düzeninde Yeniden Konumlanma ve Otonomi Arayışı

Muhafazakar Düşünce, vol.15, no.4, pp.77-98, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Araştırmalarda Politik Bir Mesele Olarak Hesapverebilirlik ve Araştırma Deneyimleri

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Masallar ve Toplumsal Cinsiyetin İktidar İlişkileri ve Yöntem Bağlamında Okunması

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, no.26, pp.152-154, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tolstoy’xxda Akıl Algısı: Rasyonalizmin Neresinde?

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.8, no.1, pp.101-116, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reading Migration Flow to Europe Over ”Nomadism”: Is New Materialism Signalling for a Pragmatism Peculiar to Europe

STT MENA 6th International Conference on Social Thought and Theory in the Mena Region, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 December 2017

Responsibility for Just Refugee Policies and New Forms of Solidaritæt in Germany

STT MENA 5th International Conference on Social Thought and Theory in the MENA Region, 12 December 2016 Sustainable Development

ANALYSIS OF THE EU TURKEY RELATIONS IN THE CONTEXT OF DEBATES ON FGC Female Genital Cutting

7. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvár, Hungary, 25 - 30 August 2015, pp.590-601 Sustainable Development

SOSYAL ARAŞTIRMALARDA KADIN

2. ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, 11 - 13 December 2015

Books & Book Chapters

Yeni Kamu İşletmeciliği Uygulamalarına Feminist Yaklaşım(lar)

in: Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, KÖSEOĞLU Özer, SOBACI M. Zahid, Editor, Dora, Bursa, pp.75-96, 2015