Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2021 - Continues Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Assistant Editor

  • 2020 - Continues IJHAR

    Assistant Editor