Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2010 - 2012 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Socıal Scıences And Behavıoral Scıences, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Yûnus Emre Divanı’nın Bursa nüshası (Giriş-metin-dil incelemesi-dizin)

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Eğitimi

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sürekli Eğitim ve Araştırma Uygulama Merkezi

 • 2018Modern Sözlükbilimi Araştırmaları Lisansüstü Öğrencileri için TÜBİTAK Destekli Kış Kursu

  Vocational Training , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi