Education Information

Education Information

 • 2001 - 2022 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Tarım Sektörünün Küreselleşmesi ve Türkiye'de Tarımsal Dönüşüm

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT

 • 2001 Postgraduate

  Avrupa Birliği’nde Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve İMKB

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English