Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vergi Yargısı kararlarının Ceza Mahkemesi Kararlarıyla Karşılıklı Etkileşimi

Vergi Hukuku Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 20 October 2017 - 21 January 2018 Sustainable Development

Vergi Hukukunda Yorum ve Yorum Farklılıklarının Sebepleri

I. Ulusal Vergi Yargısı Paneli, Turkey, 01 March 2016

Books & Book Chapters

Vergi Kaynaklı Özel (Adli) Hukuk Uyuşmazlıkları

in: Güncel Maliye Tartışmaları-3 Dr. Veysi SEVİĞ'e Armağan, Doğrusöz Bumin, Güner Ayşe, Akgül Yılmaz Gülay, Editor, Seçkin, Ankara, pp.527-544, 2021

Vergiden Kaynaklı Rücuen Alacak Hakkı

in: MALİYE ARAŞTIRMALARI- 4 , Bozdoğanoğlu Burçin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.255-294, 2021

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2019

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018

KamuGelirleri (Vergi Teorisi),

in: Kamu Maliyesi, , Editor, Ekin, Bursa, pp.93-353, 2017

Bütçe

in: Kamu Maliyesi, , Editor, Ekin, Bursa, pp.393-481, 2017

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

BORÇLAR HUKUKU

Ekin Basım Yayın, Bursa, 2016

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

VERGİ CEZA HUKUKU

Ekin Yayın Dağıtım, Bursa, 2016

Kamu Gelirleri (Vergi Teorisi), Bütçe

in: Kamu Maliyesi, , Editor, Ekin Basım Yayın, Bursa, pp.89-310, 2016

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2014

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın, Bursa, 2012

İşletme Hukuku

Ekin Yayınevi, Bursa, 2012

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2012

Vergi Hukuku (Genel Hükümler)

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011

Vergi Hukuku

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2010

Türk Vergi Sistemi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

Vergi Usul Hukukunda Tebligat

Yaklaşım Yayınları, Bursa, 1997