Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Erker Modern Osmanlı Toplumunda Genç Erkekler ve Suç Eğilimleri

Toplumsal Tarih, no.322, pp.24-30, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tarihyazımında Yapısal Unutkanlık: Menhus Bir Mesele Olarak Küfürbazlar ve Küfür

Journal of Turkish Studies, no.41, pp.71-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Çağında Tarihçi Olmak: Sosyal Ağ Analizi Yaklaşımı ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları

Turkish History Education Journal, vol.2, no.2, pp.32-57, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

“‘Hibe’” As An Instrument of Transgenerational Commodity Transfer in The Ottoman Society”,

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.413-428, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Avusturyalı Osmanlı Tarihçisi Joseph von Hammer Purgstall’ın Bursa İzlenimleri (Ağustos 1804)

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, , no.15, pp.395-407, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İngiliz Konsolosluk Belgeleri Işığında Bursa Ekonomisi 1848 1896

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırım’da Bir Musibet Kol Geziyor

(FIRST INTERNATIONAL BLACK SEA HISTORY SYMPOSIUM, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019

”Kendi Kendini İhlâk ya da Katl-i Nefs: Pre-Modern Osmanlı Toplumunda İntihar Vakaları (1650-1700)”

International Association for Ottoman Social and Economy History (ICOSEH), Sofya, 24 - 28 July 2017 Sustainable Development

Small Blue Spider is Knitting Its Web: Testimony, Suretyship and Trusteeship Documents as an Indicator of Social Relations

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofija, Bulgaria, 1 - 05 October 2013, pp.18-19

Osmanlı Mahkemesinde Taraflar Şahitler ve Dava Hikayeleri: Tahkiyelerin Sosyal Ağlar Üzerinden Okunması

Comité International Des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes CIEPO-20, Rethimnon, Greece, 27 June - 01 July 2012

Those Who Stay in Limbo: Balkanic Immigrants of Bursa and Its Environs

The Third International Conference The Balkans-Languages, History, Culture, , Veliko Turnovo, Bulgaria, 13 - 15 October 2011, pp.77-88

Employment of Ottoman Shariyyah Registers as a Historical Source for Analyzing Social Networks in the Ottoman Society: The Case of Bursa

Middle East Studies Association 45th Annual Meeting, Washington, United States Of America, 01 December 2010 - 04 January 2011

Illiterates’ Fascination with Scripture: Ottoman Judge as a Notary, A Quantitative Essay on Bursa Shariyyah Registers

The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Braunau Am Inn, Austria, 11 - 15 July 2011

Bursa’daki Yabancı Konsolosluklar (19. Yüzyıl)

Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa , Bursa, Turkey, 10 - 11 April 2009, pp.235-250

Bursa’nın Kent Dokusundaki Değişim (18-19. Yüzyıl)

)”, Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 08 April 2007, pp.165-182

Books & Book Chapters

An Ill-Behaved, Illegitimate Son and Tattling, Restless Soul

in: The Other Faces of the Empire Ordinary Lives Against Social Order and Hierarchy, Fırat Yaşa, Editor, University of Chicago Press, Chicago (IL), USA , İstanbul, pp.71-94, 2022

Azrail'in Kara Eli: 17. Yüzyılda Kırım'da Veba Salgınları, Tacirler ve Köleler

in: Bitmeyen Hikaye: Küresel Salgın Çağında Tarihe Yeniden Bakmak, İsmail Yaşayanlar, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.37-58, 2022

Yaramaz, Haramzâde ve Gammâz Huzursuz Bir Ruh: Dokuz Canlı Deli Şaban'ın İntihar Teşebbüsleri ve Düşündürdükleri

in: İmparatorluğun Öteki Yüzleri: Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar, Fırat Yaşa, Editor, Koç Üniversitesi, İstanbul, pp.69-92, 2020

Osmanlı'dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya

in: Osmanlı'dan İşgal Yıllarına Mütarekeden Cumhuriyet Günlerine Mudanya, Zeynep Dörtok Abacı, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.1-110, 2018

Sosyal Ağ Analizi

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.268-272, 2016

Ahmet Vefik Paşa

in: Uludağ Üniversitesi 40 Yıl Kitabı, Cafer Çiftçi, Hasan Basri Öcalan, Editor, Uludağ Üniversitesi Basım Evi, Bursa, pp.199-214, 2015

Sosyal Ağ Anadilizi

in: Tarih İçin Metodoloji, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.206-209, 2015

Balkan Savaşları'na Kadar Kırım ve Kafkasya'dan Yapılan Göçler

in: Bursa nın Zenginliği Göçmenler, Dörtok Abacı Zeynep, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.59-90, 2008

Change in the 19th Century Ottoman System and Its Reflections to the People

in: Fluctuations in the Ottoman Order and Reactions of Ottoman Social Structure to Instability According to Archival Sources, Oğuzoğlu, Yusuf, Editor, Harvard University Press, Cambridge, pp.123-181, 2006