Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Osmanlı Padişah Portreciliğinde Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud ile Değişen Gelenek.

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, no.19, pp.35-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Dayezade Mustafa Efendi ve Selimiye Risalesi

Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, vol.22, no.22, pp.445-454, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kırşehir Karakurt Kaplıcası Restitüsyonu

Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, vol.16, no.16, pp.50-58, 2020 (Conference Book)

Bursa’dan Floransa’ya Köprüler

Kurucu Şehirler Bursa ve Floransa, vol.18, no.32, pp.114-135, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Sanat Ortamında ’İş ve İstihsal Sergisi’

24. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDIEVAL and TURKISH PERIOD ARCHAEOLOGY AND ART HISTORY STUDIES UOTK2020, Nevşehir, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.28-30

Bursa - Muradiye Külliyesi Mezar Taşları Müzesi

21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.62-65

Muradiye Türbelerindeki Süslemeler

Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.49

Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre 19. Yüzyılda İnegöl’de İmar Faaliyetleri

Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1, pp.49-64

Arşiv Belgeleri ışığında Abulyond da İmar Faaliyetleri

Odryses'ten Nilüfer'e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2015

Bursa da Cumhuriyet Dönemi Ulusal Mimari Örnekleri

Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.369-375

Osmanlı Döneminde İznik Şehrindeki İmar Faaliyetleri

Uluslararası Sempozyum Unesco Dünya Mirası Olma Yolunda İznik/Nicea, Bursa, Turkey, 2 - 04 October 2015

İznik Yüzey Araştırması 2006

25. Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1 - 05 June 2007

Books & Book Chapters

Mir'ât-ı İstanbul

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2021

Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahrâ Tamirleri

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, MEFAİL HIZLI - AHMET GÜÇ - SÜLEYMAN SAYAR, Editor, BURSA KÜLTÜR AŞ., Bursa, pp.176-200, 2019

Belgelere Göre Muradiye Külliyesi'nde Yapılan Bazı Onarımlar

in: Sultan II Murad ve Dönemi, Yaşayanlar İsmail, Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.222-233, 2015

Mustafakemalpaşa Kitabelerinde İz Bırakanlar

in: Mustafakemalpaşa da İz Bırakanlar Bildiri Kitabı, Hızlı Mefail, Yavaş Doğan, Editor, Bursa Kültür A.Ş. Yayınları, Bursa, pp.82-92, 2015

Bursa Vakfiyeleri I

Bursa Büyükşehitr Belediyesi, Bursa, 2013

Expert Reports

TEKNİK BİLİRKİŞİ RAPORU

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI ÇANAKKALE, pp.12, Çanakkale, 2008