Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Predictive Effects of Social Creativity Strategies on Collective Action

International Society of Political Psyhology 2021 Annual Meeting, 11 - 13 July 2021

The Inhibitory Effect of Self on Critical Thinking

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018, pp.213-216

Sosyallik: Temel Bilişsel Bir İşlev

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016

Sosyal baskınlık yöneliminin benlik, kimlik ve değerlerle ilişkisi

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014

Books & Book Chapters

Kolektif Suçluluk Deneyimine İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar

in: Sosyal Psikoloji Kuramları - III, Bulut, Meryem Berrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.247-271, 2022

Hofstede ve Schwartz’ın yaklaşımlarıyla kültür boyutlarının sosyal psikolojik analizi

in: Cezbedici bir renk skalasının oluşumu: Psikolojinin alt disiplinleri, Bulut, Meryem Berrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.465-495, 2022

Gender, Sex and Sexuality

in: The Science of Psychology, Dr. Öğretim Üyesi Ahu Öztürk,Doç. Dr. Murat Kurt,Prof. Dr. Müjgan İnözü, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.354-391, 2021

Sosyal Kimlik Kuramı

in: Sosyal Psikoloji Kuramları - II, Bulut, Meryem Berrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.83-120, 2021

States of Consciousness

in: The Science of Psychology, Dr. Öğr. Üyesi Ahu Öztürk,Doç. Dr. Murat Kurt,Prof. Dr. Müjgan İnözü, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.140-177, 2021