Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Piridin bazlı ligantların palladyum (II) ve platin (II) 5,5 dietilbarbitürat komplekslerinin sentezi, yapısal karakterizasyonu, DNA/protein bağlanma ve biyolojik aktivite çalışmaları

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  2-(hidroksimetil)piridin ve 2-(2-hidroksietil)piridin ligantları içeren palladyum(II) ve platin(II) komplekslerinin sentezi, kristal yapıları, spektroskopik, termik ve DNA bağlanma özellikleri

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)