Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rüyanın Mahiyeti Bilgi ve Hüküm Değeri

Diyanet İlmi Dergi, vol.53, no.1, pp.43-62, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dine Yabancılaşma Aracı Olarak Bidat ve Hurafe

ilahiyat akademi, no.3, pp.23-44, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sabiler Meselesi

Dergiabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-23, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bizans Sarayında Müslüman-Hıristiyan Münazarası

İslam Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.1-35, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Düşüncesinde Değişim ve Süreklilik

Usul İslam Araştırmaları, no.8, pp.7-22, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Semerkant Hanefi Kelam Okulu

Marife, no.6, pp.57-100, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Mezhep ve İsim

Marife, vol.5, no.3, pp.7-24, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İsbat-ı Nübüvvet ve Peygamberlik ve Hz. Muhammed’xxin Peygamberliği Adlı Eser Üzerine

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.95-108, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Büyü ve Din

Usul, vol.1, no.1, pp.111-135, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Atomcu Düşünceler ve Kelâm Atomculuğu

Kader Kelam Araştırmaları, vol.2, no.1, pp.57-72, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kelamcıların İbn Arabi Düşüncesine Etkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.87-96, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Kelam Atomculuğunun Kaynağı Sorunu

Marife, vol.2, no.2, pp.81-100, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı'dan Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi Üzerine Bazı Mülahazalar

120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 19 December 2020

İlahiyat Lisans Programının Değerlendirilmesi

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.205-261

Books & Book Chapters

Kafama Takılanlar-2

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, 2022

İslam Düşüncesinde Sürekli Yaratma Teorileri

in: Din ve Bilim Açısından Yaratılış, Mehmet Bulğen-Enis Doko, Editor, İFAV, İstanbul, pp.253-268, 2022

Müridin Rüyası

Anadolu Ay Yayınları, Ankara, 2021

Bizim Evin Halleri

Anadolu Ay Yayınları, Ankara, 2021

Ateist ve Deistlere Cevap

Anadolu Ay Yayınları, Ankara, 2021

En Büyük Vefa Yüce Allah'a

in: Peygamberimiz ve Vefa Toplumu, Fatih Kurt, Editor, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.71-81, 2021

Peygamberler Tarihi İnsanlık Tarihidir

in: Tekerrürden Tefekküre Tarih, Mefail Hızlı, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.61-83, 2021

Atomcu Düşünceler ve Kelam Atomculuğu

in: Dakiku'l-Kelam Kelam Kozmolojisi, Ramazan Altıntaş Ahmet Mekin Kandemir, Editor, Kitaparası, Konya, pp.209-226, 2021

Kafama Takılanlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, 2020

KURALLA SORUMLULUK ARASINDA İNSAN

in: SORUMLULUK BİLİNCİ, ELİF ERDEM, Editor, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.59-68, 2020

Vahyi Alma ve Uygulamada Hz. Peygamber'in Rolü

in: Vahiy ve Peygamber, Adnan Demircan, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.311-318, 2020

KADER-ÖZGÜRLÜK-SORUMLULUK DENGESİ VE SALGIN HASTALIKLAR

in: kÜRESEL SALGINLARA FARKLI BAKIŞLAR, EJDER OKUMUŞ, Editor, ESKİ YENİ, Ankara, pp.331-354, 2020

Deizmi ve Ateizmi Besleyen Önemli Bir Faktör: İbadetsizlik

in: Modern Çağın İnanç Sorunları, Fatih Kurt, Editor, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.61-68, 2019

Ahirete İnanmanın İnsan ve Toplum Bakımından Önemi

in: İnsanın Anlam Arayışı, Fatih Kurt, Editor, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.77-84, 2019

Matüridi’xxde Adalet Kavramı

in: Mâtüridî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Şaban Ali Düzgün, Editor, Otto, Ankara, pp.196-200, 2019

İslam Düşüncesinde Şefaat Nedir Ne Değildir?

in: Şefaat Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Mahmut Çınar Ahmet Keleş Yaşar Düzenli, Editor, Fecir Yayınları, Ankara, pp.105-148, 2019

İslam Dünyası

in: İnanç 88 Soru, Cağfer Karadaş, Editor, Beyan, İstanbul, pp.17-20, 2019

Güven Toplumu

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2018

Kaderin Sırrını Anlamak

Otto Yayınları, Ankara, 2018

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.609-616, 2018

İmanın Mahiyeti

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.282-286, 2018

Matüridilik-Eş’xxarilik Karşılaştırması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.162-166, 2018

Rü’yetullah Tartışması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.485-493, 2018

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.139-145, 2018

Bilgi Kuramı

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.294-302, 2018

Matüridi Hayatı Eserleri Etkileri

Plural Publications, Köln, 2017

Kadere İman

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

Sufi İtikadı

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Akait ve Kelama Giriş

Plural Publications, Köln, 2017

İslam Akaidi

Anadolu Ay Yayınları, Ankara, 2017

Ana Hatlarıyla Kelam Tarihi

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2017

İmam Eş'arî, Mezhebi ve Mezhebin Önemli Şahsiyetleri

in: İmam Eş'arî, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.108-161, 2017

Kelam İlminin Doğuşu ve Ebu Hanife’xxnin Ehl-i Sünnet Geleneğindeki ve Eşarîlikteki Yeri

in: İmam Eşarî Hayatı Görüşleri ve Mezhebi, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.8-28, 2017

Değerlerin Metalaştırılması

in: Din İstismarı, Lamia Levnet Abul, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.51-58, 2017