Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Gender and International Security-Feminist Perspectives

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.8, no.31, pp.119-124, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Feminist Approach to International Relations: Roots, Development, Contributions and Limitations

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.7, no.26, pp.3-24, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

TERİTORYALİTE BEŞERİ VE SİYASAL ETKİLEŞİMLERİNDÜZENLENMESİNDE NEDEN HÂLÂ ÖNEMLİ?

International Journal of Social Inquiry, vol.12, no.1, pp.317-343, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yunansitan’xxdaki Makedon Azınlık Sorununun Yunan Ulus İnşa Süreci Bağlamında Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.4, pp.377-404, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Makedonya’xxdaki İstikraraın Sürdürülebilirliğinin Ohrid Çerçeve Anlaşması Bağlamında Analizi

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, pp.155-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Baharı ve Sonrasında Yemen de Kadın Beklentiler ve Gerçekler

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.45, pp.121-134, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

GÜNEY AKIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BULGARİSTAN ENERJİ POLİTİKASININ ANALİZİ

Alternatif Politika, vol.8, no.2, pp.347-375, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımları Açısından Güvenlik Konusunun Analizi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.67, no.1, pp.111-139, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği ne Üye Devletler Tarafından İnsan Haklarının İhlal Edilmesi Durumunda Öngörülen Yaptırımlar

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.53, no.1, pp.89-115, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçük Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Kosova nın Temel Sorunlarının Analizi

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, pp.61

İnsan Hakları Açısından Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, Bursa, Turkey, 6 - 07 May 2004, vol.2, pp.641-667 Sustainable Development

Books & Book Chapters

A Feminist Analysis of Nuclear Armament’xxsImpact, Actors and Discourse

in: Current SecurityIssues in International Relations-The World Between Fear and Hope, Zeynep Yücel, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.55-68, 2019

OHRİD Barış Süreci Bağlamında Makedonya'daki İstikrarın Sürdürülebilirliği

in: Prof Dr Mehmet Genç e Armağan, Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.493-514, 2016

İnsan Hakları

in: Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş, Ali Balcı, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.499-508, 2015

Uluslararası İlişkiler Temelinde Farklı Feminist Yaklaşımların Söylemleri

in: Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 uluslararası ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar, Tayyar Arı, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.203-226, 2014