Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Feminizm ve Uluslararası Güvenlik

II. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2023, vol.1, pp.32

Feminizm ve Uluslararası Güvenlik

II. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 9 - 11 December 2022, vol.1, pp.44

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ FEMİNİST TEORİ BAĞLAMINDA ANALİZİ

Anadolu Kongreleri 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kogresi, Diyarbakır, Turkey, 15 October 2022, pp.217-229

Bağımsızlık Sonrası Süreçte Kosova'nın Temel Sorunlarının Analizi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.982-983

Küçük Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Kosova nın Temel Sorunlarının Analizi

VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, pp.61

İnsan Hakları Açısından Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik Sürecinin 2003 İlerleme Raporu Çerçevesinde Analizi

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu: Değişen Dünya'da Türkiye'nin Önemi, Bursa, Turkey, 6 - 07 May 2004, vol.2, pp.641-667 Sustainable Development

Books & Book Chapters

FEMINISM and/or GENDER STUDIES IN INTERNATIONAL RELATIONS: A NEW LANGUAGE FOR WOMEN’S STUDIES?

in: Critical Theories in International Relations: Identity and Security Dilemma, Tayyar Arı, Editor, Lexington, New York, pp.45-56, 2023

The Gendered Dynamics of Covid-19: International Politics and Women Leaders

in: World Politics in the Age of Uncertainty-The Covid-19 Pandemic, Erman Akıllı, Burak Güneş, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.75-88, 2023

Feminizm ve Uluslararası Güvenlik

in: Küresel Güvenlik ve Türkiye- Uluslararası İlişkilerde Alternatif Yaklaşımlar, Berk Esen, Başar Baysal, Editor, İletişim, İstanbul, pp.73-107, 2022

Diplomatic History-1

DORA Basım-Yayın Ltd. Şti. 2021, Bursa, 2021

Feminist Etik

in: Uluslararası İlişkiler Etiği, Faruk Yalvaç ve Mustafa Atatorun, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.181-212, 2020

Feminizm ve Güvenlik

in: Güvenlik Çalışmaları, Oktay Bingöl, Ali Bilgin Varlık, Editor, İstanbul Arel Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.473-502, 2020

A Feminist Analysis of Nuclear Armament’xxsImpact, Actors and Discourse

in: Current SecurityIssues in International Relations-The World Between Fear and Hope, Zeynep Yücel, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.55-68, 2019

Alternative Search for Solution of the Name Dispute between Macedonia and Greece: Northern Macedonia

in: Last Term Researches in Turkey, Şinasi Akdemir, Editor, LAM Lambert Academic Publishing, pp.110-123, 2018

Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet

in: Küresel Siyasete Giriş-Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, Evren Balta, Editor, İletişim, pp.221-23, 2018

Genel Hatlarıyla Uluslararası İlişkiler Disiplini

in: Diplomasi Tarihi I, Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.104-111, 2018

OHRİD Barış Süreci Bağlamında Makedonya'daki İstikrarın Sürdürülebilirliği

in: Prof Dr Mehmet Genç e Armağan, Kamuran Reçber, Barış Özdal, Zeynep Özgenç, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.493-514, 2016

İnsan Hakları

in: Uluslararası İlişkilere Giriş, Şaban Kardaş, Ali Balcı, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.499-508, 2015

Uluslararası İlişkiler Temelinde Farklı Feminist Yaklaşımların Söylemleri

in: Postmodern Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 uluslararası ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar, Tayyar Arı, Editor, Dora Yayınları, Bursa, pp.203-226, 2014

Metrics

Publication

33

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals