Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  İnsan Hakları ve Güvenlik İlişkisi Açısından Azınlık Sorunları: Yunanistan Örneği

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2002 Postgraduate

  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi`nin AB`ne Tam Üyeliğinin Yaratacağı Sorunlar

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ