Education Information

Education Information

  • 2013 - 2017 Doctorate

    Bursa Uludağ University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Dr) (Tıp), Turkey

  • 2007 - 2010 Postgraduate

    Bursa Uludağ University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 2003 - 2007 Undergraduate

    Anadolu University, Faculty Of Scıence, Department Of Statıstıcs, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English