Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr), Turkey

 • 1995 - 1999 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Seçmeli yemlemenin kuzularda besi performansı, karkas özellikleri, bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkileri

 • 1999 Postgraduate

  Üre ile desteklenen tahıl dane yemlerinin kuzu besisinde kullanılma olanakları