Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A reading of the Turkic Inscriptions on Karı or s Epitaph

Journal of Tang Studies, no.19, pp.443-446, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Drawing of petroglyphs in Mongolia by close range photogrammetry

Scientific Research And Essays, no.11, pp.1216-1222, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

3D laser scanning and photogrammmetric measurement of Akhan caravansaray

Scientific Research And Essays, no.4, pp.1565-1568, 2009 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

TURKIC WORLD ENTHUSIAST, RESEARCHER, AUTHOR, POET ĠBRAHĠM TERZĠOĞLU AND “HÜMA YAĞMURLARI”

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.250-291, 2021 (Other Refereed National Journals)

REGARDING SEVERAL LOGOS DESIGNED BY VISUAL ARTS SPECIALIST AND ILLUSTRATOR LEVENT ALYAP

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.129-161, 2021 (Other Refereed National Journals)

AFTER DMİTRİ DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.1-28, 2021 (Other Refereed National Journals)

M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU’NU ANARKEN

Fahrettin Kırzıoğlu Armağanı, pp.403-410, 2021 (National Non-Refereed Journal)

ON THE INTERNATIONAL TONYUKUK SYMPOSIUM AND THE BOOK TONYUKUK

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.337-343, 2020 (Other Refereed National Journals)

AFTER THE 1ST INTERNATIONAL TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION SYMPOSIUM ORGANIZED IN THE MEMORY OF BĠLGE TONYUKUK

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.216-229, 2020 (Other Refereed National Journals)

WHERE DOES THE VERB YORI- (…> YÜRÜ-) COME FROM?

BUGU DİL VE EĞİTİM DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-19, 2020 (Other Refereed National Journals)

Çend Tashih ber Ketibeha-yi Bilge Tonyukuk

Ana VARLIQ, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of prospective Turkish teachers views on loan words in Turkish

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.40-68, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of the learning approaches of foreign students in terms of various variables

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.1-14, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN EXAMINATION ON THE LEVEL OF USE OF LOAN WORDS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHER

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.17, pp.163-198, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Being Evaluated the Works of Yahya Kemal Beyatlı in Terms of Educational Values

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.7, no.2, pp.402-418, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

FROM THE ANCIENT TURKISH INSCRIPTIONS TO “THE BOOK MEMORIAL” IN ADANA

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.3, pp.1428-1443, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türk Kültürüne Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.1269-1285, 2018 (Other Refereed National Journals)

“KÖKTÜRKÇE VE ESKİ UYGURCA DERSLERİ” ADLI KİTAPTAKİ ORHUN YAZITLARI’NA AİT METİNLERİN KAYNAĞI HAKKINDA

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-52, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

AĞIZ BILIMI ÇALIŞMALARININ TÜRKÇE ÖĞRETIMI AÇISINDAN ÖNEMI

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.45, pp.7-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.6, no.4, pp.1980-2011, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çinli Bilim Adamı Luo XIN

Bizim Külliye, no.72, pp.74-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Iğdır ve Çevresindeki Koç Heykelli Mezar Taşlarının Üzerlerindeki Arap Harfli Yazıtlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, no.43, pp.305-344, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDEKİESKİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIĞI İLE İLGİLİ ESERLER ÜZERİNE

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.57, pp.1493-1533, 2016 (International Refereed University Journal)

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİNKÜLTÜREL FARKINDALIK OLUŞTURMADAKİ ETKİSİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.5, no.3, pp.1392-1413, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ARTIFACTS OF EARLY TURKISH CULTURE AND CIVILIZATION AT KYRGYZ TURKISH MANAS UNIVERSITY

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.57, pp.1493-1533, 2016 (International Refereed University Journal)

ÜNLÜ KIRGIZ RESSAM BAİZAK ALİBAYEV VE SANATI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.5, no.3, pp.1033-1062, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Türk Akademisi ve Altay Cumhuriyeti ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü Adlı Eser Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.56, pp.657-690, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAZIT BİLİMCİ KİMDİR

Türk Dünyası, no.42, pp.117-126, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SORUMLULUKLARIN ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.34, pp.1-23, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kosova ve Makedonya daki Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarının Bugünkü Durumu

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.5, no.1, pp.56-93, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Dünyası Vatandaşlığına Doğru

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.4, no.1, pp.69-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri

Yeni Türkiye, vol.78, no.8, 2015 (Other Refereed National Journals)

Turfan da Bulunan Çince Tapınak Kitabesi Üzerindeki Kök türk Harfli Kutlug Kunçuy ve riputri Yazıtları

Yalımkaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armağanı, pp.115-136, 2014 (Other Refereed National Journals)

Amirbek Turatoviç Muratov dan Yenisey e Sesleniş

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.3, no.4, pp.68-84, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türk Kadın Heykellerinin Düşündürdükleri

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.3, no.4, pp.1-33, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türklerde Konargöçerlik ve Şehircilik

Yeni Türkiye, 2013 (Other Refereed National Journals)

Karı Çor Tigin Yazıtı

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-61, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti nin Bölge Ülkeleri Açısından Önemi

Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi, no.14, pp.55-63, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yorçı Yazıtı

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.2, no.3, pp.29-46, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kök türk Harfli Eski Türk Yazıtlarının Kırgızlar Açısından Önemi

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.2, no.4, pp.1-26, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Ellerinin Orta Asırlardaki Devlet Geleneği ve Kültürü Çerçevesinde Kırgız Kağanlığı Sempozyumunun Ardından

Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim) Dergisi, vol.2, no.4, pp.353-365, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kültüründe Kaplumbağa

Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, pp.141-164, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kafkas Halkları Folklor Dil ve Kültür Sempozyumu nun Ardından

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.129-152, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslamiyet Öncesi Türk Eserleri

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Abideleri, pp.6-105, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

(Kök)Türk Harfli Yazıtlar

Türk Yurdu Dergisi, vol.31, no.287, pp.25-31, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Azerbaycan daki Arap Harfli Yazıtların Bugünkü Durumu

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkis or Turkic, pp.358-389, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Türk Cumhuriyetleri Üzerine

İpek Yolu Medeniyetleri, no.4, pp.8-13, 2011 (National Non-Refereed Journal)

A Kipchak Marker in Qobustan

Kırgız Respublikasının Uluttuk İlimder Akademiyasının Kabarları İzvestiya Natsional?noy Akademii Nauk Kırgızskoy Respublik, pp.117-124, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nin Ardından

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.14, pp.333-348, 2010 (International Refereed University Journal)

2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi

Dil Araştırmaları Uluslararası Hakemli Dergi, no.7, pp.9-59, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretiminin Sorunları

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkis or Turkic, vol.5, no.3, pp.728-749, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Valeh Hacılar’ın Türklük Bilimine Katkıları Ve Yeni Kitabı: Heste Hasan

Karadeniz Araştırmaları, vol.6, no.23, pp.117-129, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırgızistandaki Arap Harfli Yazıtlar Üzerine

Turkish Studies, vol.4, no.8, pp.185-209, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖMRÜNÜ YAZITLARA ADAYAN ADAM: ÇETİN CUMAGULOV

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.11-15, 2008 (Other Refereed National Journals)

Anı/Ani Yer Adı Üzerine

Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, pp.352-365, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Moğolistan da Bulunmuş Kök türk Harfli Bir Yazıt Parçası

Türk Dilleri Araştırmaları Festschrift in Honor of Talat Tekin, no.18, pp.49-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kırgızistandaki Kök türk Harfli Yazıtların Bugünkü Durumu

Journal of Turkic Civilization Studies, vol.1, no.2, pp.17-27, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gürbelcin Gurvaljin Uul Yazıtıyla İlgili Bazı Düzeltmeler

Manas Üniversiteti Koomduk İlimler Jurnalı / Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.13, pp.73-79, 2005 (Other Refereed National Journals)

İpek Yolu ve Orhun Yazıtları

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.24, pp.181-192, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutlugun Mührü Mutrın Temdek Yazıtı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.1-6, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Fiil Deyimleri ve Öğretimi Üzerine

Türk Dili, vol.620, pp.148-156, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.11-21, 2003 (Other Refereed National Journals)

Moğolistan da Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Ait Bazı Eserler ve Bulundukları Yerler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.181-199, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türk Şehirleri ve Semerkant

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.303-311, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orhun Yazıtları Türkler

Yeni Türkiye Dergisi Yayınları, vol.21, pp.754-764, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Gobi Çölünde ve Altay Dağlarında Kaya Üstü Tasvirler

Yeni Türkiye Dergisi, pp.613-615, 2002 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dünü ve Bugünü İle Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi III

Orkun Dergisi, no.43, pp.10-18, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Orhun Yazıtlarının Çözümlenmesinden Sonra Türkolojinin Gelişimi

Türk Dili, no.596, pp.136-139, 2001 (Other Refereed National Journals)

Dünü ve Bugünü İle Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi II

Orkun Dergisi, vol.41, pp.10-18, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Dünü ve Bugünü İle Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi I

Orkun Dergisi, no.40, pp.10-18, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz'ın Hayatı ve Eserleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.1-8, 2001 (International Refereed University Journal)

Bir Asparagas Haber ve Kurt Dağ Keçisi Damga ve Sembolleri Üzerine

Orkun, no.37, pp.14-17, 2001 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Dünü ve Bugünü İle Moğolistandaki Türk Anıtları Projesi I

Orkun Dergisi, no.40, pp.40-43, 2001 (National Non-Refereed Journal)

II Milletler Arası Göktürk Anıt ve Yazıtları Kolokyumunun Ardından

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, no.583, pp.105-112, 2000 (Other Refereed National Journals)

Atatürk Milliyetçilik ve Türk Dünyası

Türk Yurdu, no.152, pp.12-16, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Özbekistan Cumhuriyeti nin Devlet Armasındaki Hüma Kuşu Tasviri

Orkun Dergisi, no.23, pp.12-15, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Bir Kaç Düzeltme

Türk Dilleri Araştırmaları, no.10, pp.103-112, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özbekistan Cumhuriyet'nin Devlet Armasındaki Hüma Kuşu Tasviri

Orkun Dergisi, no.23, pp.12-15, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Atatürk Milliyetçilik ve Türk Dünyası

Türk Yurdu, pp.12-16, 2000 (Other Refereed National Journals)

Borçalılı Şair Vilayet RÜSTEMZADE

Kardaş Edebiyatlar Dergisi , no.41, pp.8-11, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Doğu Türkistan

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji ve Dil

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.33-36, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türk Ata Sözlerinde Barış

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.117-125, 1996 (International Refereed University Journal)

Türk Ata Sözlerinde Barış

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.6, pp.117-125, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Köktürk Yazıtları ve Köktürk Yazıtlarında Atlar

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.4, pp.155-163, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sözlükbilim ve Divanü Lügati t Türk

Türkologiya, no.1, pp.12-16, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilge Tonyukuk Yazıtları'nın Ölçüleri Üzerine

III. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.135-143

BİLGE TONYUKUK’U SÜRGÜNE KİM GÖNDERDİ?

ULUSLARARASI YUNUS EMRE VE DÜNDEN BUĞÜNE TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 10 June 2021

Bilge Tonyukuk ve Yazıtları

IX. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI, Ankara, Turkey, 26 - 30 September 2021, pp.209-217

ESKİ TÜRK YAZITLARININ ÂLİMİ / BİLGESİ GUBEYDULLA AYDAROV

MODERN TÜRKOLOJİ'NİN BİLİMSEL GELİŞİMİ MİSYONU VE GUBAIDOLLA AIDAROV FENOMENİ, Kazakhstan, 28 May 2021

Bilge Tonyukuk Yazıtları’nın Yazı Çevirimleri Nasıl Yapılmalıdır?

BİLGE TONYUKUK YAZITI’NIN DİKİLİŞİNİN 1300. YILI UNESCO 2020 BİLGE TONYUKUK YILI ANISINA ULUSLARARASI TONYUKUK SEMPOZYUMU , İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.31-40

Eski Türk Yazıtları Üzerine

3. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2020

Gürcistan’daki Türklerin Dünü ve Bugün

2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri, Bursa, Turkey, 11 March 2019

THE IMPORTANCE OF HISTORICAL TURKISH WORK OF ARTS IN TERMS OF ENGINEERING

CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.400-403

PETROGLİFTEN ORTAK TÜRK ALFABESİNE TÜRKLERİN YAZI SERÜVENİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 12 - 14 September 2019, pp.1-18

“TÜRK”, “TÜRKÇE” VE “TÜRK DİLİ” SÖZCÜKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÜZERİNE

II. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE KÜLTÜRDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 12 - 14 September 2019

SİLİFKE ROMA KÖPRÜSÜNÜN İHA FOTOGRAMTERİSİ İLE 3B MODELLENMESİ

X. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.566-570

Tarih, Bilim, Kültür ve Sanat Şehri Erzurum’un İmarı ve Kalkınması İçin Öneriler

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, 12 - 13 March 2018

Gök-Türk Harfli Yazıtların Sorunları

Gök-Türk Yazıtları Işığında Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, 14 - 15 June 2017

Using the Close Range Photogrammetry Technique in 3-Dimensional Work: Hisyory of Obrukhan Sample

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.347-355

Modeling and Precision Study With Photogrammetry Method Of The “Ince Minaret” Museum.

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.179-186 identifier

The Importance of Photogrammetric Methods in The Archiving of Cultural Heritage: Case of Sekerfurus Mescid (Mosque)

17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, 1 - 03 May 2017, vol.17, pp.287-294 identifier

Ahlat Selçuklu Mezar Taşlarının 3 Boyutlu Lazer Tarayıcılar ile Modellenmesi

III. ULUSLARARASI AHLAT-AVRASYA BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU, 22 - 24 September 2014, pp.10-16

Eski Türk Yazıtlarının Anadolu daki Temsilcileri Ahlat Mezar Taşları

Kırgız cana Karahandar Kaganattarı, 30 October - 01 November 2014

Çin Bilim Heyetinin Ahlat Araştırma Gezisi ve Düşündürdükleri

II. Uluslararası Ahlat- Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 25 - 27 September 2013

İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Konargöçerlik ve Şehircilik

Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı, 15 - 18 October 2012

Eski Türk Mezar Geleneği ve Bursa daki Türbeler

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları 28-30 Nisan 2011 Bursa Şehrengizi Bir Cihan Devletinin Doğduğu Şehir, 28 - 30 April 2011, pp.1-41

Zamir N’si Eski Bir İyelik Ekinin Kalıntısı Olabilir Mi?

Türk Gramerinin Sorunları II, Ankara, Turkey, 16 April 1999, pp.403-415

Nahçıvandaki Eski Türk Kültür ve Uygarlık Eserleri

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Bildirileri, 22 - 24 September 2010, vol.3, pp.181-192

Zanabazar Güzel Sanatlar Müzesindeki Türk Eserleri

Ötüken'den İstanbul'a Türkçenin 1290 Yılı (720-2010) From Ötüken to İstanbul, 1290 Years of Turkish Bildiriler / Papers, 1 - 03 January 2010, pp.87-109

Türk Kültürünün Oluşumunda Damgaların Rolü

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Bildirileri, 1 - 03 January 2010, pp.81-87

Measurement of petroglyhps (rock of arts) of Qobustan with close range photogrammetry

2010 ISPRS Commission V Mid-Term Symposium on Close Range Image Measurement Techniques, ISPRS 2010, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, 21 - 24 June 2010, vol.38, pp.29-32 Sustainable Development identifier identifier

Asya dan Avrupa ya Ana Çizgileriyle Eski Türk Uygarlık Eserleri

Tarihten Bir Kesit: Etrüskler Bodrum Sempozyum Bildirileri, 1 - 03 January 2008, pp.187-198

Moğolistan daki Türk Anıtları Projesi 2000 Yılı Çalışmaları Işığında Bazı Tespitler

Göktürk Devletinin 1450. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Bildirileri, 1 - 03 January 2001, pp.67-75

Ünlemlerin Seslenmeleri Kuvvetlendirici İşlevleri

Türk Gramerinin Sorunları II, 1 - 02 January 1999, pp.534-540

Books & Book Chapters

Eğitsel Yönüyle Marifetnâme

Duvar Yayınları, İzmir, 2021

Bilge Tonyukuk Yazıtları

TÜRK DİL KURUMU, Ankara, 2021

İslamiyet Öncesi Türk Eserleri ve (Kök)Türk Harfli Yazıtlar

Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2019

“Yurdunu Kaybeden Adam Cengiz Dağcı’nın Hatıralarında Kaybolmak

in: Doğumunun 100. Yılında Cengiz Dağcı’ya Armağan, Alev Sınar Uğurlu, Selçuk Kırlı, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.91-104, 2019 Sustainable Development

Cengiz Aytmatov’un Edebi Kişiliği ve İlham Kaynakları

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Muhammet Baki Minaz, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.251-285, 2019

Orhon Cazma Esteliklerinin Bügünkü Abalı

Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, 2018

Gobu stan ın Gizemi Kıpçaklar a Giden Yol

Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016

İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

Türk Kültüründe Kaplumbağa

in: Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, , Editor, Akçağ, pp.141-164, 2013

Türk Dilinde Dualar Beddualar Yeminler

Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens, 1996

555 Tapmaca 555 Bilmece

Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens, 1996

Azerbaycan Türklerinde Rüya Tabirleri

Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens, 1996

Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1994

Azerbaycan Kişi Adları

Atatürk Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens, 1993