Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF ENGINE PERFORMANCE OF WASTE COOKING OIL AS A FUEL IN DIESEL TRACTOR ENGINES

5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic, 3 - 06 September 2013, pp.622-626 Sustainable Development identifier identifier

LPG Kullanan Bir Motor için Özgün Bir Denetim Sistemi ve Motor Performansına Etkileri

XI. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 27 June 2010, pp.50

Investigation of Technical And Agricultural Potential Features of Biodiesel in Turkey

AOCS World Conference and Exhibition on Oilseed and Edible, Industrial and Specialty Oils, Turkey, 12 - 15 August 2002

Kullanılmış atık Bitkisel Yağ Metil Esterlerinin Diesel Motorlarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 26 - 27 October 2001

Books & Book Chapters