Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bursa Harîr Dâruttalîmi

Journal of Turkish Studies, no.41, pp.127-151, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

1837-1908 Sürecinde Bursa’da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörü

B.U.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.24, pp.1-18, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Taşrasında Yeniçerilerin Varlığı ve Askerlik Dışı Faaliyetleri

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.27, pp.29-59, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Döneminde Bursa Esnafı

Bursa’da Yaşam, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarihsiz İznik Gölü

Bursa Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.15-16, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Devleti’nde Yetim Keseleri

Kültür, no.12, pp.46-51, 2008 (ESCI)

Bizans’ın Kültürel Mirasına Dair Bir Eser: Cyril Mango, Bizans: Yeni Roma İmparatorluğu

Olay Gazetesi, Kitap Eki, no.1, pp.10, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Şehirlerinin İnşâsında Vakıfların Rolü

Mostar, no.27, pp.32-34, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Sosyal Yardımlaşma

Bursa Defteri, no.29, pp.44-52, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı da Mahalle Avarız Vakıfları Bursa Örneği 1749 1784

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.29, pp.51-69, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Müşteri Memnuniyeti, Kalite ve Osmanlı Esnafı

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.5, pp.17-34, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

18. Yüzyılda Bursa'da Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri

Tarih Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.79-102, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Bursa’da Standart Dışı Üretime Esnafın Tepkisi

Bursa Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.51-55, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

18. Yüzyılda Bursa Halkına Tevzî Edilen Şehir Masrafları

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.6, pp.67-86, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Döneminde İstanbul’un İâşesinde Bursa’nın Rolü

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no.16, pp.151-171, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Döneminde Bursa'da Eytâm Keseleri

Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, pp.81-96, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Dönemi Bursa Su Yollarının Bakımı ve Onarımında Vakıfların Rolü

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.57-74, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660

Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), no.21, pp.337-339, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Suraiya Faroqhi, Making a Living in the Ottoman Lands 1480 to 1820

Osmanlı Araştırmaları (The Journal of Ottoman Studies), no.16, pp.259-264, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Teâvün ve Tesânüd Kurumu Olarak Osmanlı'da Avârız Vakıfları: Bursa Örneği

Bir Sosyal Yardım ve Refah Kurumu Olarak Vakıf, Ankara, Turkey, 11 May 2022

Bursa'nın Ekonomik Gelişmesi

Tarih ve Şehir Sempozyumu, Bursa, Turkey, 24 - 25 March 2022 Sustainable Development

Osmanlı Döneminde Bursa'da Ticaret ve İpekçilik

Bursa'nın Medâr-ı Serveti İpekçilik, Bursa, Turkey, 20 October 2021

Bâni-i Sâni Sultan Çelebi Mehmed’in Hayatı ve Dönemin Siyasi Olayları

Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 18 June 2021

Arşiv Belgelerinden Örneklerle Emir Abdülkadir El-Cezairi’nin Bursa ve Şam Yılları

Uluslararası Emir Abdülkadir El-Cezairi Paneli, Bursa, Turkey, 29 November 2017

İmre Thököly

A Török-Magyar Kapcsolatok Alakulasa A Legujabb Leveltari Dokumentumok Fenyeben, Budapest, Hungary, 22 May 2017

Annales Ekolü ve Hermenötik Açıdan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Tarihçiliği

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri, Bursa, Turkey, 2 - 03 November 2015, pp.71-77

İnegöllü Bir Ayan Derviş Paşazâde Numan Bey ve Faaliyetleri

I. Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 16 October 2016

Mustafakemalpaşa Köylerinde Kozacılık

Uluslararası III. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 May 2016

Life Bureaucratic Missions and Wealth of Koca Sinan Pasha 1520 1596

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), Rome, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.1-8

Sözlü Tarih Verileri Işığında Nilüfer İlçesi Köylerinde Kozacılık

Odryses'den Nilüfer'e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.1-10

1927 Yılı Vilâyet Sâlnâmesine Göre Bursa ya Dair Ekonomik Veriler

Mudanya Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.1-10

Düzce’de Tütün Üretimi ve Reji İdaresi

I. Uluslararası Düzce Tarih ve Kültür Sempozyumu, Düzce, Turkey, 21 - 22 November 2014, pp.172-181

93 Harbi ve Kafkasya’dan Osmanlı Sahasına Yapılan Göçler

Tarihte Ahıska Türkleri Sorunu: Dünü, Bugünü,Yarını, Uluslararası Sempozyumu, Bursa, Turkey, 14 - 15 November 2014, pp.1-10

Yenişehir’de Tâcir Kigork’un Harîr Fabrikası, Borçları ve Alacaklılar Meselesi

Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.233-239

Bursa Harîr Dâruttalîmi

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (ICOSEH), Alcala-De-Henares, Spain, 1 - 05 October 2013, pp.127-151

Yıldırım Bâyezid Hân Evkâfından Olan Harîr Bedestânının 1855 Yılı Depremi Sonrasında Tamiri

Sultan I. Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 April 2013, pp.403-422

1837-1908 Sürecinde Bursa da Koza Üreticiliği ve İpekli Dokumacılık Sektörü

20. CIEPO (COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES PRÉ-OTTOMANES ET OTTOMANES), Rethimnon, Greece, 27 June - 01 July 2012, pp.1-18

19. Yüzyılda Kirmasti’de Padişah Çiftlikleri

Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, Bursa, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.145-154

Osmanlıda Esnaf Sandıkları: Bursa Örneği 1775-1776

Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 7 - 08 September 2007, pp.431-442

18. Yüzyılda Bursa'da Zâviyelere Ait Para Vakıfları

Uluslararası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu 4, Bursa, Turkey, 14 - 15 October 2005, pp.413-429

Osmanlı'da Meyve Alım-Satımı: Mekânlar, Görevliler, Vergiler ve Standartlar

Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2004, pp.1-17

Osmanlı'da Kahve ve Bursa Kahvehaneleri

II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.3, pp.853-870

Osmanlı Toplumunun İktisat Zihniyetinde Tasavvufun Etkisine Dâir Düşünceler

Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 3, Bursa, Turkey, 22 - 24 October 2004, pp.167-183

Osmanlı Döneminde Bursa Berberleri

I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 4 - 06 April 2002, vol.2, pp.733-747

Books & Book Chapters

Kral-ı Orta Macar: Thököly Imre

in: Bir Ömür Tarih, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'na Armağan, İsmail Yaşayanlar, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.395-413, 2022

Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu Kitabı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş., Bursa, 2021

Kanunî Sultan Süleyman'ın Biyografisi

in: Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu Kitabı, Cafer Çiftçi, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş., Bursa, pp.3-26, 2021

Geçmişten Günümüze Bursa Tarihi

in: Bursa, Metin Eriş, Editor, Bursa Valiliği, Bursa, pp.109-135, 2021

Liyâkat-mend Bir Ömür: Ahmed Cevdet Paşa

in: Osmanlı'nın Dâhi Devlet Adamı Ahmed Cevdet Paşa, Cafer Çiftci, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.13-31, 2021

Bursa’da İpekçilik

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2017

Annales Ekolü ve Hermenötik Açıdan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Tarihçiliği

in: Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri, Yusuf Oğuzoğlu, Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları, Bursa, pp.71-77, 2016

Düzce’de Fındık Üretimi

in: Düzce de Tarih Kültür ve Sanat, Yusuf Oğuzoğlu, Fatih Özçelik, Editor, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, pp.229-238, 2016

Bursa'da İpekçilik

in: Uludağ Üniversitesi 40 Yıl Kitabı, Cafer Çiftci, H. Basri Öcalan, Editor, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, pp.183-198, 2015

Prusia’dan Bursa’ya, 8500 Yıldır Üreten Kent

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2014

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’da Sanayi ve Ticaret

in: Prusia’dan Bursa’ya, 8500 Yıldır Üreten Kent, Cafer Çiftçi, Editor, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.109-218, 2014

Osmanlı’da Tarımsal Eğitim Çabaları ve Hudâvendigâr Hamidiye Zirâat Ameliyât Mektebi

in: Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan Kitabı, Ümit Ekin, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.167-189, 2013

Yıldırım Bâyezid Hân Evkâfından Olan Harîr Bedestânının 1855 Yılı Depremi Sonrasında Tamiri

in: Sultan I. Bayezid Han ve Dönemi, Sadettin Eğri, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.403-422, 2013

Osmanlı Döneminde Mudanya İskelesi ve Gümrüğü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Bursa, 2012

93 Harbi ve Kafkasya'dan Osmanlı Devleti'ne Yapılan Göçler

in: Bursa'nın Zenginliği Göçmenler, Zeynep Abacı, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.74-94, 2008

Charity and Social Welfare Activities in the Ottoman

in: Fluctuations in the Ottoman Social Order, Reactions to Changes in the Ottoman Social Structure (According to Archival Sources), Yusuf Oğuzoğlu, Editor, Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , New York, pp.123-181, 2006

XIV. Yüzyılda Anadolu'da Uç Beyliklerinin Siyasî ve İktisadî Faaliyetleri

in: Türkler, Hasan Celal Güzel, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.393-406, 2002