Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, felsefe ve din bilimleri , Turkey

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Bursa Uludağ University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2000 - 2012 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  Safranbolu ilçesi halk edebiyatı ve halkbilimi ürünleri üzerinde bir araştırma

  Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)