Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

şiirin ufku: Hz. Peygamber’xxi Şiirle Sevmek

İnsan ve Toplum , vol.8, no.3, pp.141-147, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sefine-i Evliya, Osman Zâde Hüseyin Vassaf

Usul Dergisi , no.4, pp.171-174, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

"Garib-nâme'de Peygamber ve Asr-ı Saâdet Tasavvuru

İstem , vol.3, no.5, pp.135-154, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İsmet

TDEYŞA , vol.5, pp.235, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Tasavvuf Şiirinde Allah Tasavvuru

Yeni Türkiye , no.34, pp.232-238, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam Sanatı ve Şiir

ULUSLARARASI İSLÂM’DA SANAT VE ESTETİK SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 8 - 09 December 2023

“Manayı İçeride Aramak: Âkif'in Derd, Neydi?”

Mehmet Akif 150 Yaşında Bilgi Şöleni, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 November 2023

“Mehmet Âkif, Şiir ve Tasavvuf”

Mehmet Akif 150 Yaşında Bilgi Şöleni, Buhara, Uzbekistan, 22 - 23 November 2023

“Rumeli'de Türk Şiiri ve Fettah Efendi”

60. Ölüm Yıl Dönümünde Uluslararası Fettah Efendi Sempozyumu, 9-10.6.2023, İstanbul, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2023

"Fîhi Mâ Fîh'i Dostluk Ekseninde Yeniden Okumak"

VII. Uluslararası Hz. Mevlâna ve Dostluk Sempozyumu, Konya, Turkey, 16 December 2022

Diriliş ve Vesîletü'n-Necât: Süleyman Dede Ne Söyledi?

Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslarasaı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 27 October 2022

Şiirle Köprüler Kurmak: Buhnara'dan Bursa'ya Şiirin Rüzgârı

Sulta Yuludurum Bayazıt ve Emir Timur Uluslarası Sempozyumu, Semerkand, Uzbekistan, 17 October 2022

Bir Kurucu Metin: Vesîletü'n-Necât

Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 September 2022

"Türkçe Din Dilinin Kuruluşuna dair Bazı Değerlendirmeler"

Türkçe Şurası, Ankara, Turkey, 26 November 2021

“Bu Dünyanın Meseli: Şehir, Erdemli Şehir ve Yunus Emre”,

Yunus Emre Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 October 2021

“İmam Hatip Liseleri, Kültür ve Sanat Hayatımız”

Yeniden Açılışının 70 Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye’de Din Eğitimi Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 October 2021

15. “Yunus ve Tenkit”,

1 Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu Yunus Emre, Kocaeli, Turkey, 10 July 2021

“Geleneğin İzinde: Yunus Emre’nin Öncülleri Hakkında Bazı Mülahazalar”,

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yunus Emre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 04 June 2021

“İstiklal Marşını Yeniden Okumak: Metin bugün bize ne diyor?”

Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 31 May 2021

“Bir Kurucu Metin Olarak İstiklâl Marşı”

100. Yılında İstiklâl Marşı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 February 2021

Yunus Emre’de Metafizik Dil: Kendini Bilmek

V. Yunus Emre Sempozyumu Yunus’un Dili, Turkey, 02 May 2019

Şehri İnşa Etmek

Şehir Kültürü ve Kültürlü Şehir, Elazığ, Turkey, 5 - 06 October 2018

Eğitim, Dini Eğitim ve Yerlilik

Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Milllilik Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 12 - 13 April 2018

Bir Kurucu Şair: Ahmedî, Dönemi ve eserleri

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, vol.1, pp.7-14

Siyasetin Besleyici Zemini Olarak Tekke: Erbakan ve Zahid Efendi İlişkisi

Doğumunun 90. Yılında Erbaka Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 October 2016, pp.87-99

Yunus Emre Sevgi ve Varoluş

3. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 5 - 07 May 2017, pp.37-45

Hikmet Geleneğinin Mihveri Hakîkat i Muhammediyye

Uluslar arası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.243-247

Din eğitiminde dil ve edebiyat

Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 May 2013, pp.791-798

Türkolojinin Kadim Coğrafyadaki Kaynakları ve Kütüphâneler

Birinci Orta Doğu Semineri: Kavramlar-Kaynaklar ve Metedoloji Bildiriler, Elazığ, Turkey, 29 - 31 May 2003, pp.183-192

Türk İslam Edebiyatının Tanımı ve Mahiyetine Dair Bazı Mulahazalar

1. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2011, pp.17-23

Üsküdar’da bir mesnevihân: Ali Behçet Efendi ve muhiti.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V:, İstanbul, Turkey, 01 November 2008, vol.2, pp.231-238

Tasavvuf edebiyatüında sevgi temaları

Sevgi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 May 2008

Mevlid Merasimlerinin Yaygın Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslar arası Süleyman Çelebi ve Mevlid –Yazılışı, Yayılışı ve Etkileri- Sempozyumu, Bursa, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.334-343 Creative Commons License

Şiir ve İktidar: Hükümdar Şair Kadı Burhaneddin Örneğinde Bir inceleme

Selçuklular Döneminde Sivas, Sivas, Turkey, 29 September 2005, vol.1, pp.234-246

76. “Eyüp’te Sükûna Eren Ruh: Osman Kemali’nin Serencâmı”,

Tarihi Kültürü Ve Sanatıyla X. Eyüpsultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 May - 14 January 2006, pp.82-89

Aziz Mahmud i Hüdâyî nin Muhiti ve Himayeciliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler

”, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildiriler II, İstanbul, Turkey, 20 May - 22 January 2005, vol.2, pp.71-79

Books & Book Chapters

Zevk-i Tığ'dan Murat Nedir?

in: Su Kasîdesi (Şerh-Tahlil), Abdülkadir Dağlar-Erhan Çapraz-Ertuğrul Karakuş, Editor, DBY Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.55-62, 2023

Bir Kurucu Metin: Vesîletü'n-Necât'ın Etkileri Üzerine Bazı Mülahazalar

in: Vefatının 600. yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü, Kemikli, Bilal, Editor, TUBA, Ankara, pp.49-60, 2023

Türkçe Din Dilinin Kuruluş Serüveni

in: Yunus Emre ve Türkçe Yılı Münasebetiyle Türkçe Şûrası, Umut Başar, Editor, ASBÜ Yayınları, Ankara, pp.353-357, 2022

"Terk-i Diyar Etmek Güç..." Bursa'nın Hafızası İSmail Beliğ

in: "Bursa'nın Hafızası" İsmail Beliğ ve Dönemi, Bilal Kemikli-Ömer Faruk Yiğiterol, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.35-40, 2022

Süleyman Çelebi ve Mevlid

in: Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz, Bilal Kemikli, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.28-36, 2022

"Toprağı Vatan Kılan İksir: Yunus Emre ve Tasavvuf Şiiri"

in: "Ey Dost..." Yunus Emre Kitabı, Mehmet Akkuş, Vahit Göktaş, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.149-156, 2022

Bir Kurucu Metin: Vesîletü'n-Necât

in: Bir Şaheseri Yeniden Okumak Vesîletü'n-Necât, Kemikli, Bilal, Editor, Esenler Belediyesi, İstanbul, pp.23-27, 2022

Besmeleyle Başlamak

in: Süleyman Çelebi'nin izinde Buluşmak Merhaba, Bilal Kemikli, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, pp.3-9, 2022

İstiklâl Marşı: Bir Kurucu Metin

in: 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, Mehmet Tuğrul-Nuri Salık, Editor, TBMM, Ankara, pp.255-264, 2022

Dînî Hizmette Bir Ömür: Bursalı Mehmed Kotku Efendinin İmamlığına Dair Notlar

in: Mehmed Zahid Kotku Kitabı, Necdet Yılmaz, Editor, Server, İstanbul, pp.84-87, 2022

Süleyman Çelebi

in: Gönül Coğrafyamızın Şaheseri Mevlid ve Tercümeleri, Kemikli Bilal, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.27-48, 2022

Kûşe-i Uzlet Karantina Günlüğü

Çıra Yayınları, İstanbul, 2021

İstikla Marşını Yeniden okumak: Metin Bugün Bize Ne Diyor?

in: Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı, Hakan Yekbaş, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.11-16, 2021

İlk Eserler

in: Türk İslam Edebiyatı, Yılmaz Ali, Editor, Grafiker, pp.55, 2021

İstikla Marşını Yeniden okumak: Metin Bugün Bize Ne Diyor?

in: Mehmet Akif'i Anlamak, Alev S Uğurlu / Selçuk Kırlı, Editor, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi, Bursa, pp.281-286, 2021

Yesevî'den Yunus'a Hakîkat Dili Türkçe

in: Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak, Fatih Savaşan-Abdullah İnce-Adem Karaaslan, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.135-142, 2021

Nesimi

in: Tarşhte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.254-257, 2020

Şeyhî

in: Tarihte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.257-259, 2020

Yâri grmek: Kadı Burhaneddin’xxde göz, görmek ve basiret

in: Kadı Burhaneddin Kitabı, Yusuf Yıldırım, F. Ramazan Süer, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.83-89, 2020

Kadı Burhaneddin

in: Tarihte Müslümanlar-4, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.331-333, 2020

”Hoca Dehhânî”

in: Tarihte Müslümanlar-4, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.307-309, 2020

Ahmedî

in: Tarihte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.250-252, 2020

Ali Şirnevâî

in: Tarihte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, OTTO, pp.277, 2020

Necâti Bey

in: Tarihte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, Otto, Ankara, pp.281-283, 2020

Bâbür

in: Tarihte Müslümanlar-5, İrfan Aycan, Editor, OTTO, Ankara, pp.283-286, 2020

MİHENK

KİTABEVİ, İstanbul, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

in: Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.9-16, 2019

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Dört Şairin Mısralarında Kudüs

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, HIZLI, MEFAİL, GÜÇ, AHMET, SAYAR, SÜLEYMAN, Editor, Bursa Kültür A.Ş., Bursa, pp.254-267, 2019

Bizim hikâyemiz: Seksen sonrası İslamcı fikir muhitlerine dair bazı mülahazalar

in: Bir Başka Hayata Karşı” 1980 sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, lütfi Sunar, Editor, Konya Kültür AŞ, Konya, pp.411-418, 2019

Ahmet Fakih’in Kudüs’ü

in: İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs, Mefail Hızlı-Ahmet Güç-Sülemyan Sayar, Editor, Bursa Kültür AŞ, Bursa, pp.248-253, 2019

”Şairi Hatırlamak: Akif İnan’xxa dair hatırladıklarım”

in: İz Bırakan Öğretmen Mehmet Akif İnan-II, Hıdır Yıldırım, Editor, Eğitim Birsen, Ankara, pp.499-506, 2019

Edebiyat, Sanat ve Yerlilik

in: Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik, Türk Siyasal Kültür Havzaları, Süleyman Elik-Cihan Gündüz, Editor, Global Rsearch, Kütahya, pp.71-76, 2019

Balkanlarda Müzik-Kimlik Bağlamında Türk Siyasal Kültürünün İzleri

in: Türk Siyasal Kültür Havzaları, süleyman Elik-Cihan Gündüz, Editor, GRTC, Kütahya, pp.303-310, 2019

Pîr Sultân

KETEBE YAYINLARI, İstanbul, 2018

Muhammed Lutfî Efendi

KETEBE YAYINLARI, İstanbul, 2018

İslam Öncesi Türk Düşüncesi

in: Türk Düşünce Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, İstanbul, pp.33-51, 2018

Öğüt Almak Nasihatname Geleneğine Dair

in: Peygamberimiz ve Gençlik, Elif Erdem, Hale Şahin, Editor, DİB YAYINLARI, Ankara, pp.167-173, 2018

Bayramî Geleneğin İnşa Ettiği Edebî Muhit

in: Hacı Bayram-ı Veli, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Kültür Bakanlığı, İstanbul, pp.319-326, 2018

”Geçtiyse Devr-i Gül” Tarihe Şiir Aynasından Bakmak

in: Cem Sultan ve Dönemi, Bilal Kemikli, Olcay Kocatürk, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.243-247, 2018

Edebiyat ve Sanat: Osmanlı Edebiyatı Muhtasar Tarihi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti-XV, Seyfeddin Erşahin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.633-682, 2018

Ahmet Yesevî ve Tasavvuf Edebiyatı

in: Divân-ı Hikmet Sohbetleri, zülfikar Güngör, Editor, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ankara, pp.91-104, 2018

Dost İlinden Gelen Ses

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017

İnsan Deniz ve Hayat

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017

Sufi Aşk ve Ölüm

Kitabevi, İstanbul, 2017

Sufi Şairin İzinde Şiir ve İrfan

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017

Şehir Hayat ve Derviş

kitabevi, İstanbul, 2017

Şiir ve Hikmet

Kitabevi, İstanbul, 2017

ALİ ŞİR NEVAİ

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.533-548, 2017

Akşemseddin

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Akli Düşünce, Ahmet Hamdi Furat, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.313-319, 2017

Oğul Sen Sen Ol

Hayykitap, İstanbul, 2016

"Geleneğin İzinde: Tanzimat'tan Günümüze Mevlid Türü"

in: Mevlit Külliyatı III, Kemikli, B., Editor, DİB, Ankara, pp.11-19, 2016

"Sun'ullâh-ı Gaybî: Hayatı ve Muhiti"

in: Kütahyalı Bilge Şair Sun ullâh ı Gaybî ve Dönemi, B.Kemikli-E.Ögçem, Editor, DPÜ İlahiyat Fakültkesi, Bursa, pp.21-34, 2016

"Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-nacât"

in: Mevlit Külliyatı I, B.kemikli, Editor, DİB, Ankara, pp.15-25, 2016

Türk İslam Edebiyatı Giriş

Emin Yayınları, Bursa, 2015

Tasavvuf ve Edebiyat

in: Türk İslam Edebiyatı, Hasan Aksoy, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.235-255, 2015

Din ve Edebiyat

in: Türk İslam Edebiyatı, Hasan Aksoy, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.3-20, 2015

Bir Hak Aşığı Osman Kemâli Efendi

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2014 Sustainable Development

Bursa Ulucami

Bursa-Kültür AŞ, Bursa, 2012

Türk Edebiyatının Anadoludaki Teşekkülü ve Gelişimi

in: Türk İslam Edebiyat El Kitabı, Ali Yılmaz, Editor, Grafiker, Ankara, pp.91-116, 2012

Giriş

in: Türk İSlam Edebiyatı El Kitabı, Ali Yılmaz, Editor, Grafiker, Ankara, pp.9-23, 2012

"İlim Şehri Elmalı"

in: Elmalı İlim ve İrfan Şehri, Kemikli, B., Editor, Akik, Antalya, pp.15-20, 2011

"İlim Şehri Elmalı"

in: Elmalı İlim ve İrfan Şehri, Kemikli, B., Editor, Akik, Antalya, pp.15-20, 2011

Hüseyin Vassaf Bursa Hatırası M Kara ile birlikte

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa, 2010

Süleyman Çelebi'nin Muhiti: Vesiletü'n-Necât'ın Yazıldığı Ortam Üzerine Bazı değerlendirmeler

in: Süleyman Çelebi ve Mevlid Yazılışı Yayılışı ve Etkileri, Kemikli B., Kara M., Editor, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.17-23, 2007

"Bir Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı"

in: Türkler V, Güzel, H.C., Editor, Yeni Ttürkye, Ankara, pp.880-890, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Sun’xxullâh-ı Gaybî, TDV İA, 37., 532-533

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp., 2009

Metrics

Publication

137

Project

6

Thesis Advisory

37

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals