Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Expertise In Medicine

  Celâl Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Marmara University, School Of Medicine, Tıp Pr. (İngilizce), Turkey

Dissertations

 • 2007 Expertise In Medicine

  Ovariektomize Ratlarda Postmenapozal Ateroskleroz Gelişimi Üzerine Raloksifen ve Atorvastatinin Etkileri

  Manisa Celal Bayar University, School Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcıne

Foreign Languages

 • C1 Advanced English