Education Information

Education Information

  • 1989 - 1995 Doctorate

    Bursa Uludağ University, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr), Turkey

  • 1987 - 1988 Postgraduate

    Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimleri Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1982 - 1986 Undergraduate

    Ege University, Faculty Of Agriculture, Turkey