Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MADDE BAĞIMLISI BİREYLERİN VE ÇOCUĞU BAĞIMLI OLAN AİLELERİN YAŞADIĞI SORUNLAR: VAN ÖRNEĞİ

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, vol.24, no.2, pp.166-198, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyolojik Kontekstte Moderniteye Dair İki Tez: Kopuş Mu Süreklilik Mi?

Sosyolojik Bağlam Dergisi, vol.1, no.1, pp.93-104, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Modernity and The Death of God”

The Journal of International Social Research, vol.13, no.72, pp.546-551, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rasyonel Uygarlığın Rasyonel Eleştirisi: Polisiye Roman

Medeniyet Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.53-62, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Cinayetin Teolojik Estetize Edilişi: Marx ve Modern Katiller”,

Hece Dergisi, pp.735-745, 2019 (Other Refereed National Journals)

Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı

Liberal Düşünce, no.88, pp.31-40, 2017 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji ve Totalitarizm ya da Teknolojik Totalitarizm

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, pp.89-98, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Re-thinking on modern Political Theory: Political Theology and Political Messianism

Kaygı, no.24, pp.41-50, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hukuk ve Ahlak: Modern İçkin Hukuk Anlayışı ve Kritiği

Düşünen Siyaset, no.29, pp.61-74, 2014 (Other Refereed National Journals)

Jakoben Moderniste Karşı Endişeli Modern: Türk Muhafazakarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.40, pp.5-24, 2014 (Other Refereed National Journals)

Modern Mesihler: Gezi Hadisesinin Politik Teolojisi

Liberal Düşünce, no.72, pp.127-132, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sİyasi Hayatın Huzursuz Kuzenleri Liberaller ve Muhafazakarlar

Liberal Düşünce, 2013 (Other Refereed National Journals)

Muhafazakar Düşüncenin Estetik Kaygısı yla İmtahanı

Gelenekten Geleceğe, vol.5, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü Yarını

Sivil Bakış, vol.6, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Eğitimin Milli si Olur mu Süt ve Tablet

Sivil Bakış, vol.6, 2012 (National Non-Refereed Journal)

İçkin ve Aşkın Arasında Modern Politika

Düşünen siyaset, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Yirminci Yüzyılın Kültür Gerillaları

Muhafazakar Düşünce Dergisi, no.28, pp.201-222, 2011 (Other Refereed National Journals)

MODERNLEŞME ve ARA KURUMLAR IN ÇÖKÜŞÜ

Muhafazakar Düşünce, 2011 (Other Refereed National Journals)

Eric Voegelin: Politik düzenin restorasyonu

Sosyoloji Dergisi, vol.1, no.0, pp.155-168, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Relationship between Reason and Revelation Conflict or Harmony Eric Voegelin s Philosophical Analysis of the between reason and revelation

Third International Conference, The Balkans-Languages, History, Cultures, 14-15 October-2011, St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhafazakar Paradigma Dogma ve Önyargı

Muhafazakar Düşünce Dergisi, vol.22, 2004 (Other Refereed National Journals)

Muhafazakarlığın Sosyolog Havarisi Robert Nisbet

Doğu Batı Düşünce Dergisi, vol.15, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kitle İletişim Araçları Siyaset ve Propaganda

UludağÜniversitesi Fen Edebiyat Fakultesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelenekle Modernitenin Kavşağındaki Entelektüel: Ahmet Hamdi Tanpınar

60 Yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 14 January 2022

Büyük Bir İnşaat Alanı Olarak Modernizm

Ululslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 9 - 10 October 2020, pp.165-166

MODERNITY AND THE DEATH OF GOD

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 201811-13 May, 2018 - Vienna University - Vienna/Austria, 11 - 13 May 2018

BATI’NIN ‘GNOSTİK’ GİZLİ ELİ: FETÖ ve 15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ VE DARBELER SEMPOZYUMU, 26 October 2017 - 28 October 2018, vol.3

Mass Culture, Mimesis And Pneumapathology

AGP HumanitiesAnd Social Sciences Conference, 4 - 07 February 2016

Batı Muhafazakarlığı ve Türk Muhafazakarlığı: Genel Bir Mukayese

Bir Kimlik İnşası Olarak Muhafazakarlık, Turkey, 23 November 2013

The Religious after Religion: Political Religions in Modern Times

V.European Conference on Social and Behavioral Sciences Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Eric Voegelin s Philosophical Analysis of Relationship Between Reason and Revelation

THE RELATIONSHIP BETWEEN REASON AND REVELATION CONFLICT OR HARMONY?, Bulgaria, 14 - 15 October 2009

Modernite ve Yeni Dİnsel Biçimler

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Turkey, 02 October 2013

Hangi Liberalizm

2012 Liberal Düşünce Kongresi, Turkey, 01 November 2012

Hukuk ve Moralite Konteksinde ”İçkin Hukuk Anlayışının Kritiği”

II.Sosyoloji Sempozyumu: Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler, Turkey, 4 - 05 November 2009

İlericilik Gericilik Dikatomisinin Bir Anlamı Var mı

Liberal Düşünce Kongresi, Turkey, 03 November 2009

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve İslam Siyasetindeki Yeri

Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Sempozyumu "Türk islam ve Dünya Siyasetindeki Yeri ve Önemi", İstanbul, Turkey, 27 March 2016, pp.88-90

Books & Book Chapters