Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr), Turkey

 • 2000 - 2004 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ankara University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Penguen Gıda Sanayi arıtma tesisi atıklarının tarımsal açıdan kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)

 • 2001 Postgraduate

  Çay atığı kompostunun çim alanların oluşturulmasında kullanımı

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme (Yl) (Tezli)