Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  North Carolina State University, College of Life and Agricultural Sciences, Entomology, United States Of America

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Mating disruption for control of the oriental fruit moth, Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera:Tortricidae), in North Carolina apple orchards Sustainable Development

  North Carolina State University, College of Life and Agricultural Sciences, Entomoloji

 • 1998 Postgraduate

  Bursa ilinde kiraz sineği Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae)’ nin bazı kiraz bahçelerinde ergin populasyon dalgalanması, bulaşma oranı ve uygulanan savaşın yöntemlerinin etkinliği üzerinde araştırmalar

  Bursa Uludağ University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English