Education Information

Education Information

 • 2021 - 2022 Post Doctorate

  Technical University of Denmark, Denmark

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mechanical Engineering, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mechanical Engineering, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Selcuk University, Mechanical Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Ofis ortamında türbülanslı akış modellerinin karşılaştırılması ve çeşitli ısıtma sistemlerinin ısıl konfor indisleri ve Gagge modeli kullanılarak sayısal simülasyonu

 • 2015 Postgraduate

  Oda havalandırılmasında hava akışı, sıcaklık dağılımı, ısı transferi ve ısıl konforun sayısal simülasyonları