Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation of wind speed effect on different mounted PV systems using satellite data

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.39, no.4, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Investigation of efficient parameters on optimum insulation thickness based on theoretical-Taguchi combined method

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, vol.36, no.6, pp.1824-1831, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

THE EFFECT OF DIFFERENT INDOOR AIR VELOCITIES AND TEMPERATURES ON THERMAL COMFORT

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.31, no.2, pp.95-100, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

İklimlendirme Şartlarının İnsan Vücuduna Etkisi

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

İnsan vücudu için ısı dengesi ve ısıl konfor şartları

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.5, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Simülasyonu

DEU Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.4, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Isı Geri Kazanınmında Absorpsiyonlu Isı Yükselticileri

Z.K.Ü. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Spot Soğutma Sistemleri

Termo klima, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Isıtma Sistemlerinde Optimum Kazan Seçimi

Termodinamik, vol.4, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Güneş Pilleriyle Çalışan PV Su Pompaları

Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.4, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Simulation of Radiation Heat Flux Effect in Buildings on Human Thermal Comfort Under Transient Conditions

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 March 2017, vol.6, pp.331-342 identifier

Bağıl Nemin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi

XIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.1243-1249

Mağazalarda spot lambaların insan ısıl konforuna etkisinin taguchi yöntemiyle incelenmesi

XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.2395-2401

İklimlendirme Sistemlerinde Optimum Çalışma Şartlarında Enerji Ekonomisi

Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2011, Antalya, Turkey, 18 - 20 November 2011, pp.1-9

İklimlendirme Sistemlerinin Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi

TTMD IX.Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2010, pp.295-304

Books & Book Chapters