Education Information

Education Information

 • 1983 - 1987 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 1982 - 1983 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 1975 - 1979 Undergraduate

  Balikesir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness, Turkey

Dissertations

 • 1987 Doctorate

  Sendikalar ve ekonomik gelişme: İşçi örgütlerinin yatırım ve kooperatifçilik faaliyetleri Sustainable Development

 • 1983 Postgraduate

  türkiyede işçilerin yönetime katılması konusundaki görüş ve tasarılar

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü