Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Human Responsibility Problem in Islamic Theology The Case of Generated Acts

The Islamic Quarterly, vol.50, no.3, pp.201-216, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Hasan b. Ali el-Berbehârî, Hayatı ve İtikâdî Görüşleri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.111-120, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Bişr b. Gıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.99-110, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdî Gelenek

Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Literatürü Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 15 September 2018, pp.14-21

İslam Coğrafyası ve Mezhep Olgusu

Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri (Uluslararası Sempozyum), Karaman, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.15-18

Books & Book Chapters

Kelâma Giriş

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2021

Hayreddin Karaman

in: Çağdaş İslâm Düşünürleri, Cağfer Karadaş, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.120-140, 2013

Mevlid’in Akaid ve Kelâm Açısından Analizi

in: Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlid ve Süleyman Çelebi, Bilal Kemikli,Osman Çetin, Editor, TDV Yayınları, Ankara, pp.292-300, 2010

Allah'ı Bilmek: Allah

in: İslâm a Giriş Gençliğin İslâm Bilgisi, Hökelekli, Hayati, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp.41-59, 2008

Akbida

Hüdai vakfı yayınları, Altaj, 2007

Akaid

in: İlmihal, Ai Bardakoğlu,Yunus Apaydın, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.20-90, 1999

Kelam

Damla Yayınevi, İstanbul, 1998

Akaid

Damla Yayınları, İstanbul, 1998

99 Soruda İslâm Akaidi

Çelik Yayınları, İstanbul, 1998

Akaidle ilgili Maddeler

in: İslâm'da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, İbrahim Kâfî Dönmez, Editor, M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.5-1200, 1997

İslam İnancında Cin

Furkan Ofset Matbaacılık, Bursa, 1994

Episodes in the Encyclopedia

Zeynelâbidîn

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.365-366, 2013

Ğıyâr

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.59-59, 1996

Fedâlî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.295-295, 1995

Elfâz-ı Küfür

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.26-27, 1995

Ezel

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.49-50, 1995

Ebed

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.72-73, 1994

Cin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.8-10, 1993

Cahd

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.15, 1993

Cahîm

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.19-20, 1993

Cân

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.139-140, 1993

Bâcûrî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.416, 1993

Bihâferîd b. Mahfervedîn

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.139, 1992

Bişr b. Gıyâs

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.220-221, 1992

Berbehârî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.476-477, 1992

Amel Defteri

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.20-21, 1991

Arrâf

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.393-394, 1991

Azrail

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.350-351, 1991

A'lâmün-Nübüvve

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.339, 1989

Allah (Akkâd'ın Eseri)

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.502, 1989

Ali el-Hâdî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.394-395, 1989

Ali er-Rıza

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.436-438, 1989

A'ma

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.553-554, 1989

Akâid

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.212-216, 1989

Âkıbet

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.238, 1989

Adl

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.387-388, 1988