Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Special Education, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Elementary Education, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Zihin engelliler öğretmeni adaylarının yeterlik algıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Special Education

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English