Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüzeysel Sularda Koagülasyon Prosesi ile Organik Madde Giderim Verimliliğinin UV Absorbansı ile Belirlenmesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON URBAN WATER ANDWASTEWATER MANAGEMENT, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018

İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Trihalometan Oluşumu Ve Kontrolü

Uluslararası kentsel su ve atıksu yönetimi, 26 - 28 October 2016 Sustainable Development

KARASAL KİRLETİCİ KAYNAKLARININ GEMLİK KÖRFEZİNE ETKİSİ: KARSAK DERESİ ÖRNEĞİ

ULUSAL ÇEVRE, DENİZ VE KIYI KİRLİLİĞİ SEMPOZYUMU (UCEDKKS-2017-BURSA), Turkey, 10 - 12 October 2017

DRINKING WATER DISINFECTION BY SOLAR RADIATION

1st INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.367

İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMLERİNDE BİYOFİLM OLUŞUMU VE KONTROLÜ

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Turkey, 15 - 17 October 2015 Sustainable Development

Occurance and Fate of Pesticides in Municipal Wastewater Treatment Systems

International Environmental Science Symposium of Van (IESSV 2014), 4 - 07 July 2014 Sustainable Development

Using flow cytometry for assessment of microbial quality of water

International conference on environmental engineering science and technology (ICOEST 2013), Turkey, 23 - 28 June 2013

Çevre Mühendisliği nde Nanoteknolojik Uygulamalar

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, France, 15 - 16 November 2011

Güneş Radyasyonu ile Yüzeysel Suların Dezenfeksiyonu

Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, France, 15 - 16 November 2011

Determination of Microbial Quality of Drinking Water in a Distribution System

EUROCA European Ecological Congress, 8-13 Kasım 2005, Turkey, 8 - 13 November 2005

Effects of Air Dried Sludge Amendments on Microbiological Quality of Soils

EUROCA European Ecological Congress, 8-13 Kasım 2005, Turkey, 8 - 13 November 2005

İçme sularının dağıtım şebekesinde mikrobiyal kalitesinin değişimi

1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2000, pp.294-297 Sustainable Development

Gürültü Kirliliğinin Bursa İli Bazında İncelenmesi

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, France, 22 - 23 May 1997

Topraklarda Ağırmetaller ve Ağırmetal Kirliliği

Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu, France, 22 - 24 June 1996

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

108

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

7

Project

9

Thesis Advisory

6

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals