Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Practice-oriented Review of Bioreactors for Subsurface Agricultural Drainage

1st International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, Turkey, 24 - 27 September 2019, vol.1, pp.224-237

Bursa İli Nilüfer İlçesi Su Kaynakları Durumu ve Tarımda Kullanımı

Odryses’xxden Nilüfere Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa - Türkiye, 13 - 15 November 2015

Basınçlı Sulama Sistemlerinin Performans Analizi: COPAM Bilgisayar Yazılımı

Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Bursa-Turkey 272, Turkey, 12 November 2013 - 14 November 2014

EFFECT ON SOLUBLE SOLIDS CONTENT IN PROCESSING TOMATO FRUITS OF IRRIGATION

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu Mayıs, Tekirdağ., Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.171-178 Creative Commons License Sustainable Development

Yarı nemli bir iklimde salçalık domatesin Lycopersicon esculentum L damlama sulamaya tepkisi net geliri

3. TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ, Tokat, Turkey, 22 - 24 October 2013, vol.1, pp.383-390

I. Ürün Mısır Bitkisinin Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Verim Üzerine Etkisi

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, Turkey, 24 - 25 May 2012

Balıkesir-Sındırgı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi.

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir., Turkey, 27 - 30 April 2011

Biyosistem Mühendisliği: ABD, AB ve Türkiye’deki Uygulamalar

I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010

Books & Book Chapters

Effects of soil water deficit at different growth stages on yield and quality of processing tomato

in: Acta Horticulturae 1145: International Symposium on Biotechnology and Other Omics in Vegetable Science, Naci Onus, Editor, INT SOC HORTICULTURAL SCIENCE, PO BOX 500, 3001 LEUVEN 1, BELGIUM, Leuven, pp.85-91, 2016 Creative Commons License