Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN YAŞAMI BIRAKIP ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: ÖTENAZİ

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, vol.3, 2021 (Other Refereed National Journals)

Euthanasia in Islamic Law With Respect to the Theory of Protecting Integrity of Body and Soul

International Journal of Humanities and Social Science, vol.2, no.21, pp.292-297, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

17. Yüzyıl Bursa Şer’iye Sicillerinin İslam Aile Hukuku Açısından Tahlili

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.81-107, 2008 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Borçlunun Edimini İfa Etmekten Kaçınma Hakkı: Ödemezlik Def’i

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.43-57, 2007 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukuna Göre Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İhkak-ı Hak

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.23, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ruh ve Beden Bütünlüğüne Dokunulmazlık Kuramı Bakımından Ölme Hakkı

Marife Dergisi, vol.4, no.2, pp.197-218, 2007 (Other Refereed National Journals)

İslam Hukukunda Örfün Kaynaklık Değerinin Sınırları Konusuna Hukuk Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım

İslam Hukuku Araştırmaları, vol.5, no.5, pp.181-206, 2005 (Other Refereed National Journals)

RUH VE BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE DOKUNULMAZLIK KURAMI BAKIMINDAN ÖLME HAKKI

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.197-218, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hukukuna Göre Hekimin Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumluluğu

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.17, no.4, pp.295-306, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hukukunda Ödemezlik Defi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.327-338, 1998 (National Non-Refereed Journal)

İslam Hukukuna Göre Vatandaşlığın Temel Esasları

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.7, pp.339-351, 1998 (National Non-Refereed Journal)

İslam Hukukunda Milletlerarası Kamu Düzeninin Korunması ve Kuvvet Kullanma Yetkisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.7, no.7, pp.315-325, 1998 (National Non-Refereed Journal)

İslam Hukukuna Göre İhkak-ı Hak

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.6, no.6, pp.117-132, 1994 (National Non-Refereed Journal)

İslam Hukukuna Göre Ötenazi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.6, pp.147-166, 1994 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Müfredata Göre İlahiyat Fakültelerindeki Fıkıh Derslerinin Değerlendirilmesi

XIV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı - Günümüz İktisadi Meseleleri ve Fıkıh Mirasımız Sempozyumu, 29 - 30 April 2017

Türk Hukukunda Faiz ve Tefecilik İlişkisi (Serbest Müzakere)

Uluslararası Faiz Çalıştayı, 21 - 22 April 2018

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTILARINDA İSLAM HUKUKU DERSİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM MESELELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNÜMÜZ İKTİSADİ MESELELERİ VE FIKIH SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 29 April 2017, pp.135-150

Ebu Hanife’xxnin İçtihat Sistematiğinde Norm Grupları Adlı Tebliğin Müzakeresi

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 October 2003

2. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordnasyon Toplantısı

2. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordnasyon Toplantısı, Turkey, 28 May 2005 - 29 May 2004

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı, Turkey, 28 May 2006 - 29 May 2004

Gazi Üniversitesi 1. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulünün Problemleri Sempozyumu

Gazi Üniversitesi 1. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulünün Problemleri, Turkey, 14 - 15 May 2004

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 October 2003

Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi Sigorta Oturumu Raportörü

Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 25 - 29 September 1996

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ, pp.570-571, 2000

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ, pp.211-216, 1997