Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslam Hukukuna Göre İhkak-ı Hak

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , vol.6, no.6, pp.117-132, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

İslam Hukukuna Göre Ötenazi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , vol.6, no.6, pp.147-166, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Müfredata Göre İlahiyat Fakültelerindeki Fıkıh Derslerinin Değerlendirilmesi

XIV. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı - Günümüz İktisadi Meseleleri ve Fıkıh Mirasımız Sempozyumu, 29 - 30 April 2017

Türk Hukukunda Faiz ve Tefecilik İlişkisi (Serbest Müzakere)

Uluslararası Faiz Çalıştayı, 21 - 22 April 2018

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTILARINDA İSLAM HUKUKU DERSİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM MESELELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

GÜNÜMÜZ İKTİSADİ MESELELERİ VE FIKIH SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 29 April 2017, pp.135-150

Ebu Hanife’xxnin İçtihat Sistematiğinde Norm Grupları Adlı Tebliğin Müzakeresi

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 October 2003

2. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordnasyon Toplantısı

2. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordnasyon Toplantısı, Turkey, 28 May 2005 - 29 May 2004

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı, Turkey, 28 May 2006 - 29 May 2004

Gazi Üniversitesi 1. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulünün Problemleri Sempozyumu

Gazi Üniversitesi 1. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulünün Problemleri, Turkey, 14 - 15 May 2004

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Turkey, 16 - 19 October 2003

Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi Sigorta Oturumu Raportörü

Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, 25 - 29 September 1996

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ, pp.570-571, 2000

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ, pp.211-216, 1997

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

35

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals