Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Savaşın Üç Yüzü

V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Savaş ve Barış, Bursa, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.50-57

Mitos’tan Logos’a Antik Yunan’da Adalet Tasavvuru

V. Uluslararası Felsefe Kongresi: Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet, Bursa, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.44-53

Books & Book Chapters

Tiyatro ve Varoluşçuluk: Jean-Paul Sartre Tiyatrosunda Varoluşçuluk

in: Felsefe Yazıları: Bachelard’dan Baudrillard’a Çağdaş Felsefeye Bir Derkenar, Nuh Muaz Kapan, Editor, DBY, İstanbul, pp.53-82, 2021

Nietzsche’nin Batı Metafiziği Eleştirisi

in: Metafizik: Filozofların Metafizik Sistemleri, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.617-632, 2019

Töz

in: Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.140-181, 2018

Yaşamak İçin Ölmek: Sokrates te Ölüm ve Yaşam

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.74-89, 2017

Epiküros'ta ve Stoa Felsefesinde Ölüm Düşüncesi

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.117-133, 2017

Aristoteles te Ölüm ve Ölümsüzlük

in: Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editor, Sentez Yayıncılık, Bursa, pp.100-116, 2017

Metrics

Publication

11
UN Sustainable Development Goals