Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2010 - Continues Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi

    Advisory Committee Member

  • 2001 - Continues Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

    Publication Committee Member

Scientific Refereeing

  • February 2021 Aydın Türklük Bilgisi Dergisi

    Other Indexed Journal